tăng trưởng tín dụng coopbank là 15%

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam được tăng trưởng tín dụng 15%

Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2013 của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-op Bank). Theo đó, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2013 của ngân hàng này tối đa là 15%.

tăng trưởng tín dụng coopbank là 15%

Ngoài việc điều chỉnh này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu nhà băng này tổ chức tốt các hoạt động tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, cho vay đúng quy định và tập trung vốn vào nông nghiệp, nông thôn. Được tăng trưởng tối đa 15% nhưng Co-op Bank vẫn phải kiểm soát tín dụng cho phù hợp với khả năng huy động vốn.

Co-op Bank được chuyển đổi từ Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương và đi vào hoạt động từ ngày 1/7 với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Ngân hàng này có vai trò là đầu mối hỗ trợ điều hòa vốn trong hệ thống các quỹ tín dụng nhân dân. Co-op Bank cũng phải giảm dần tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng không phải là Quỹ tín dụng nhân dân thành viên xuống dưới 30% để hạn chế rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.

Đánh giá bài viết

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam được tăng trưởng tín dụng 15%
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *