Kiến thức gửi tiết kiệm mới nhất

Kiến thức gửi tiết kiệm

Kiến thức về bảo hiểm tiền gửi

Bảo hiểm tiền gửi là gì? Khái niệm và bảo hiểm tiền gửi được nêu rõ trong Luật bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như sau: Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm ...

Phân biệt lãi tiền gửi và gửi tiết kiệm

Tiền gửi là gì? Tiền gửi là tất cả các loại tiền của tổ chức, cá nhân gửi tại ngân hàng nhận tiền gửi (không phân biệt mục đích, kỳ hạn, đối tượng). Có thể phân loại tiền gửi theo nhiều yếu tố khác nhau như: Theo mục đích: Tiền gử...

Gửi tiết kiệm bằng vàng ở đâu?

Nhu cầu tiết kiệm của người dân vô cùng lớn, không chỉ tiết kiệm tiền mặt mà nhu cầu tiết kiệm bằng vàng rất phổ biến ở các gia đình. Vậy có thể gửi tiết kiệm bằng vàng ở đâu? Có gửi ngân hàng được không? Gửi tiết kiệm bằng vàng ở...

Tìm hiểu về hình thức gửi tiết kiệm online

Trong thời đại số hóa, nhiều công việc và các hoạt động đều được online hóa, và chúng ta nghe nhiều về việc gửi tiết kiệm online. Vậy hình thức gửi tiết kiệm online thực chất như thế nào? Có những điểm gì đặc biệt? Gửi tiết kiệm o...

kin-thc-gi-tit-kim-mi-nht
X