Quy định và cách tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm như thế nào?

Quy định về gửi tiết kiệm hiện nay

Quy định và cách tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm được quy định trong các văn bản pháp luật như sau:

Theo Thông tư 48/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước đã có những quy định cụ thể về tiền gửi tiết kiệm với các ý chính như sau:

  • Tổ chức tín dụng quy định lãi suất tiền gửi tiết kiệm phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất trong từng thời kỳ.
  • Phương pháp tính lãi tiền gửi tiết kiệm thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • Phương thức trả lãi tiền gửi tiết kiệm thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và người gửi tiền.
  • Đồng tiền nhận tiền gửi tiết kiệm là đồng Việt Nam, ngoại tệ. Tổ chức tín dụng xác định loại ngoại tệ nhận tiền gửi tiết kiệm.
  • Đồng tiền chi trả tiền gửi tiết kiệm là loại đồng tiền mà người gửi tiền đã gửi. Việc chi trả đối với ngoại tệ lẻ được thực hiện theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng.

Chi tiết các khái niệm và quy định cụ thể bạn có thể đọc trong Thông tư 48.

Quy định về cách tính lãi suất được nêu trong Thông tư 14/2017/TT-NHNN cụ thể như sau:

Công thức tính lãi:

Số tiền lãi ngày = (Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi)/365

Số tiền lãi của kỳ tính lãi bằng (=) tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi.

Đối với các khoản tiền gửi có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn một ngày trong kỳ tính lãi, được sử dụng công thức rút gọn sau để tính lãi:

Số tiền lãi = ∑ (Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi)/365

Quy định và cách tính lãi suất gửi tiết kiệm được cụ thể hóa trong văn bản luật

Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm

Công thức tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm được các ngân hàng áp dụng như sau:

  • Tính theo ngày: Số tiền lãi = Số tiền gửi tiết kiệm x Lãi suất gửi tiết kiệm (%/năm) x số ngày thực gửi/365
  • Tính theo tháng:  Tiền lãi = Số tiền gửi tiết kiệm x Lãi suất(%năm)/12 x Số tháng gửi

Bạn có thể xem ví dụ sau để hiểu hơn về cách tính lãi suất gửi tiết kiệm:

– Ví dụ 1: Bạn gửi tiết kiệm 100 triệu đồng tại ngân hàng với kỳ hạn là 12 tháng, lãi suất là 6%/năm, phương thức lãnh cuối kỳ. Vậy số tiền lãi bạn nhận được sẽ được tính như sau:

Tiền lãi = 100 triệu đồng x 6%/12 tháng x 12 tháng = 6.000.000 VND

– Ví dụ 2: Bạn gửi tiết kiệm 100 triệu đồng tại ngân hàng với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất 3,3%, lãnh lãi cuối kỳ. Số tiền lãi bạn nhận được sẽ là:

Tiền lãi = (100 triệu đồng x 3,3%% x 30 ngày)/365 = 271.232 VND

Với các thông tin nêu trên chắc chắn bạn đã nắm được các quy định và cách tính lãi suất gửi tiết kiệm hiện nay ra sao.

Đánh giá bài viết
Quy định và cách tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm như thế nào?
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn