Phân biệt lãi tiền gửi và gửi tiết kiệm

Tiền gửi là gì?

Tiền gửi là tất cả các loại tiền của tổ chức, cá nhân gửi tại ngân hàng nhận tiền gửi (không phân biệt mục đích, kỳ hạn, đối tượng). Có thể phân loại tiền gửi theo nhiều yếu tố khác nhau như:

  • Theo mục đích: Tiền gửi thanh toán hoặc tiền gửi tiết kiệm
  • Theo kỳ hạn: Tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn
  • Theo đối tượng: Tiền gửi của tổ chức và tiền gửi của cá nhân
  • Theo loại tiền tệ: VND, ngoại tệ, vàng

Tiền gửi là hình thức gửi tiền vào ngân hàng và hưởng lãi suất

Tiền gửi tiết kiệm là gì?

Tiền gửi tiết kiệm là một hình thức mà cá nhân lựa chọn gửi một số tiền vào ngân hàng bất kỳ trong một khoảng thời gian nhất định. Cá nhân này sẽ được hưởng một lãi suất tiết kiệm tương ứng với kì hạn gửi. Ngân hàng sẽ phát hành thẻ tiết kiệm có chứa các thông tin về số tiền gửi, kỳ hạn và lãi suất như một hợp đồng để xác nhận thỏa thuận giữa cá nhân đó và ngân hàng về việc gửi tiền tiết kiệm. Khi tất toán khoản tiền gửi tiền gửi tiết kiệm cá nhân cần mang theo thẻ tiết kiệm.

Gửi tiết kiệm có phát hành thẻ tiết kiệm

Phân biệt lãi tiền gửi và gửi tiết kiệm như thế nào?

Tiền gửi và tiền gửi tiết kiệm giống nhau ở đặc điểm đều là một dạng tiền gửi tại ngân hàng và hưởng lãi suất. Trong khi đó ngân hàng nhận tiền gửi thông qua việc ký kết các hợp đồng gửi tiền (không phát hành thẻ tiết kiệm). Đối với tiền gửi tiết kiệm thì ngân hàng nhận tiền thông qua việc phát hành thẻ tiết kiệm.

Nhìn chung lãi suất tiền gửi và lãi suất tiền gửi tiết kiệm đều có hai loại là lãi suất có kỳ hạn và lãi suất không kỳ hạn.

Cả lãi suất tiền gửi và lãi suất tiền gửi tiết kiệm đều được phát sinh trên một số tiền nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể, vậy nên cách tính không khác nhau:

Tổng số tiền lãi = Số tiền gốc x lãi suất (theo năm)/365 ngày x số ngày gửi tiền

Thông thường lãi suất tiền gửi thường cao hoặc hoặc bằng lãi suất gửi tiết kiệm (sự chênh lệch rất ít). Tiền lãi gửi hay gửi tiết kiệm có kỳ hạn đều được trả định kỳ theo tháng, quý, cuối kỳ.

Kết luận: Thực tế lãi tiền gửi và gửi tiết kiệm không khác nhau, hai hình thức gửi tiền hưởng lãi suất này chỉ khác nhau ở việc một bên có thẻ tiết kiệm và một bên phát hành hợp đồng tiền gửi.

Hy vọng với những nội dung trên bạn có cho mình những thông tin hữu ích và phân biệt được tiền gửi và gửi tiết kiệm.

Đánh giá bài viết
Phân biệt lãi tiền gửi và gửi tiết kiệm
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn