Kiến thức về bảo hiểm tiền gửi

Bảo hiểm tiền gửi là gì?

Khái niệm và bảo hiểm tiền gửi được nêu rõ trong Luật bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như sau:

Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.

Còn Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi thế giới (IADI) nêu khái niệm bảo hiểm tiền gửi như sau: Bảo hiểm tiền gửi là chỉ một hệ thống được thiết lập để bảo vệ người gửi tiền khỏi những tổn thất về tiền gửi trong trường hợp tổ chức nhận tiền gửi không hoàn thành nghĩa vụ theo cam kết với người gửi tiền.

Hiểu đơn giản bảo hiểm tiền gửi là một loại bảo hiểm như bảo hiểm thông thường sẽ bảo vệ cho khách hàng gửi tiền trước rủi ro bị mất tiền. Bảo hiểm tiền gửi sẽ hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền gửi được bảo hiểm (cả gốc và lãi) cho người gửi tiền tại tổ chức tín dụng có tham gia bảo hiểm tiền gửi mất khả năng thanh toán hoặc phá sản.

Bảo hiểm tiền gửi DIV

Vai trò của bảo hiểm tiền gửi

  • Bảo vệ người gửi tiền, đối tượng có những hạn chế nhất định trong việc tiếp cận thông tin về điều hành và tình hình hoạt động của các tổ chức nhận tiền gửi.
  • Góp phần ổn định hệ thống các tổ chức tín dụng. Chính sách bảo hiểm tiền gửi giúp tăng cường niềm tin công chúng, góp phần giảm thiểu đột biến rút tiền gửi, góp phần tạo cơ chế chính thức để xử lý các tổ chức nhận tiền gửi gặp sự cố và tham gia quá trình xử lý khủng hoảng tài chính.
  • Góp phần xây dựng một thị trường có tính cạnh tranh và bình đẳng cho các tổ chức nhận tiền gửi có quy mô và trình độ phát triển khác nhau
  • Tạo điều kiện quy định rõ trách nhiệm và quyền lợi của người gửi tiền, tổ chức nhận tiền gửi, Chính phủ
  • Giảm chi phí xử lý đổ vỡ ngân hàng và giảm thiểu gánh nặng tài chính cho người đóng thuế trong trường hợp có ngân hàng đổ vỡ.

Những tổ chức tín dụng nào tham gia bảo hiểm tiền gửi?

Theo Điều 6, Luật Bảo hiểm tiền gửi và Điều 4, Nghị định 68/2013/NĐ-CP của Chính phủ đã nêu rõ các đối tượng phải tham gia bảo hiểm tiền gửi gồm:

  • Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân, bao gồm NHTM, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.
  • Tổ chức tài chính vi mô (TCVM) phải tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với tiền gửi của cá nhân bao gồm cả tiền gửi tự nguyện của khách hàng TCVM, trừ tiền gửi tiết kiệm bắt buộc theo quy định của tổ chức TCVM.
  • Ngân hàng chính sách không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi

Trên đây là các thông tin cần biết về bảo hiểm tiền gửi, tất cả khách hàng khi tham gia gửi tiết kiệm tại ngân hàng hay các tổ chức tín dụng sẽ được tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Đánh giá bài viết
Kiến thức về bảo hiểm tiền gửi
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn