Vay vốn mua nhà ở xã hội với lãi suất 4,8% kể từ 15/8

Cơ hội vay mua nhà ở xã hội với lãi suất 4,8% trong 25 năm kể từ 15/8

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành văn bản Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay mua nhà, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Văn bản này sẽ có hiệu lực kể từ  ngày 15/08/2016..

Đối tượng được vay vốn

 • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
 • Người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực đô thị.
 • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.
 • Các đối tượng là sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.
 • Các cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Trừ đối tượng là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng thì các đối tượng còn lại để được vay vốn phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Vay mua nhà ở xã hội với lãi suất chỉ còn 4,8%

Vay mua nhà ở xã hội với lãi suất chỉ còn 4,8%

Điều kiện vay vốn

 • Người đi vay phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn.
 • Người đi vay cần đảm bảo có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị hợp đồng mua bán/hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội đối với vay mua/thuê mua nhà ở xã hội; tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở.
 • Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định; có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH
 • Người vay vốn phải có giấy đề nghị vay mua/thuê mua nhà ở xã hội/xây dựng mới/cải tạo, sửa chữa nhà để ở cùng cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi nhà ở xã hội tại ngân hàng khác hoặc các tổ chức tín dụng khác.

Ngoài ra, người đi vay cũng cần lưu ý những yêu cầu sau:

 • Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội: Cần có hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư dự án mà dự án của chủ đầu tư đó có trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Cần có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất nơi đăng ký thường trú do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; có thiết kế, dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Bên cạnh đó thủ tục thực hiện bảo đảm tiền vay cũng yêu cầu:

 • NHCSXH nơi cho vay, chủ đầu tư và người vay vốn phải thỏa thuận trong hợp đồng ba bên về phương thức quản lý, xử lý tài sản bảo đảm.
 • Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Bảo đảm tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở hoặc các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Hạn mức cho vay

 • Hạn mức cho vay vốn mua, thuê mua nhà ở xã hội tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội.
 • Mức vốn cho vay tối đa xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm khoản vay.

Lãi suất cho vay

Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay vốn. Đến hết ngày 31/12/2016, lãi suất cho vay của chương trình là 4,8%/năm theo Quyết định số 1013/QĐ-TTg ngày 06/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời hạn cho vay

Tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp người vay có nhu cầu vay vốn với thời hạn thấp hơn so với thời hạn cho vay tối thiểu thì thỏa thuận với Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi cho vay về thời hạn cho vay thấp hơn.

Sau hơn 13 năm đi vào hoạt động, ngân hàng CSXH đã triển khai có hiệu quả nhiều chương trình tín dụng ưu đãi được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu và được Quốc hội đánh giá là một điểm sáng trong thực hiện chính sách giảm nghèo.

Nguồn: Tổng hợp

Đánh giá bài viết

Cơ hội vay mua nhà ở xã hội với lãi suất 4,8% trong 25 năm kể từ 15/8
Rate this post

1 comment

 1. Pingback: Khi mua nhà tháng “cô hồn” không còn là chuyện lạ | Lai suat ngan hang, cho vay tin chap, vay the chap

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *