Chính thức gia hạn gói cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ từ ngày 1/8

Ngày 01/08/2016, Thông tư số 25/2016 /TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Thông tư này nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15-5-2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7-1-2013 của Chính phủ.

Theo đó, đối tượng được gia hạn cho vay là các khách hàng cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình.

Gói cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ được gia hạn kể từ ngày 1-8

                   Gói cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ được gia hạn kể từ ngày 1-8

Thời gian giải ngân của các ngân hàng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN để cho vay hỗ trợ nhà ở được thực hiện đến hết ngày 31-12-2016, áp dụng dành cho các khoản vay mà ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với khách hàng trước ngày 31-3-2016 và đã được ngân hàng báo cáo NHNN tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10-5-2016.

Đối với khoản giải ngân các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31-3 giữa ngân hàng với nhóm khách hàng cá nhân trong thời gian từ ngày 1-6 đến ngày Thông tư có hiệu lực sẽ được NHNN tái cấp vốn khi đáp ứng đủ các điều kiện:

  • Các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31-3 với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình.
  • Các hợp đồng tín dụng đã được ngân hàng tổng hợp và báo cáo NHNN tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10-5.

Ngân hàng áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở do NHNN công bố hằng năm kể từ thời điểm giải ngân, tuy nhiên không quá thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 11/2013/TT-NHNN.

Trong trường hợp ngân hàng đã thu nợ lãi lớn hơn mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở, ngân hàng thực hiện hoàn trả phần chênh lệch nợ lãi giữa mức lãi suất thực tế đã thu và mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong thời hạn không quá hai tháng, kể từ ngày Thông từ này có hiệu lực thi hành, hoặc bù trừ cho khách hàng chậm nhất vào hai kỳ thu lãi gần nhất sau khi được NHNN tái cấp vốn.

Việc Thông tư số 25/2016 /TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước sớm có hiệu lực sẽ góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân.

Xem thêm: 

Nguồn: Tổng hợp

Đánh giá bài viết
Chính thức gia hạn gói cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ từ ngày 1/8
5 (100%) 1 vote

Gửi yêu cầu tư vấn