Đối tượng và điều kiện thấu chi tài khoản ACB

Đối tượng và điều kiện thấu chi tài khoản ACB

 • Cá nhân người Việt Nam có HKTT/ KT3/ đăng ký tạm trú tại nơi đăng ký vay và đang công tác tại tất cả các loại hình doanh nghiệp không bao gồm doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh.
 • Thu nhập ròng hàng tháng:
  • Đối với đối tượng Giáo viên, Bác sĩ: Từ 4 triệu đồng
  • Đối với đối tượng khác
   • Từ 6 triệu đồng trở lên tại khu vực TP.HCM và Hà Nội;
   • Từ 4 triệu đồng trở lên tại các tỉnh hoặc thành phố khác.
 • Thâm niên công tác 24 tháng trở lên và tối thiểu 12 tháng tại đơn vị hiện tại,
  hoặc làm việc tại đơn vị hiện tại từ 18 tháng;
  hoặc làm việc tại đơn vị hiện tại từ 6 tháng đối với KH hiện hữu của ACB
  hoặc nhận lương qua tài khoản ACB
 • Có điện thoại liên lạc
Đánh giá bài viết
Đối tượng và điều kiện thấu chi tài khoản ACB
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn