Đặc tính sản phẩm thấu chi tài khoản ACB

Thấu chi tài khoản ACB là khoản vay linh hoạt dành cho khách hàng có nhu cầu chi tiêu vượt số tiền trên tài khoản cá nhân mở tại ACB.

Khách hàng chỉ trả lãi trên số tiền và số ngày thực tế sử dụng. Số tiền thấu chi lên đến 100 triệu đồng.

đặc điểm thấu chi tài khoản ACB

Đặc tính sản phẩm thấu chi tài khoản ACB
Thời hạn thấu chi: 12 tháng.
Số tiền thấu chi: có thể lên đến 100 triệu đồng, tùy theo nhu cầu và thu nhập của khách hàng.
Lãi suất và phí: theo quy định của ACB tại từng thời điểm.
Phương thức trả nợ: ACB sẽ tự động thu lãi và vốn theo hình thức sau.-
Thu vốn: vào cuối mỗi ngày làm việc, ACB tự động thu hồi số tiền đã thấu chi từ tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng.
Thu lãi: vào ngày 15 hàng tháng, ACB tự động thu lãi từ tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng.

Đánh giá bài viết
Đặc tính sản phẩm thấu chi tài khoản ACB
5 (100%) 1 vote

Gửi yêu cầu tư vấn