Doanh nghiệp tài Đà Nẵng được vay vốn ưu đãi

Doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi lãi suất chỉ 5%/năm

Theo đó, tất cả doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có đóng thuế cho ngân sách TP sẽ đều được vay vốn ưu đãi từ nguồn ngân sách TP ủy thác. Trong đó, ưu tiên doanh nghiệp có số nộp ngân sách TP lớn hơn 1 tỉ đồng/năm; doanh nghiệp giải quyết việc làm tại địa phương; đóng góp lớn cho GDP của TP và tích cực tham gia đóng góp các chương trình an sinh xã hội.

Doanh nghiệp tại Đà Nẵng được hỗ trợ vay vốn ưu đãi lãi suất chỉ 5%/năm

Doanh nghiệp tại Đà Nẵng được hỗ trợ vay vốn ưu đãi lãi suất chỉ 5%/năm

Lãi suất cho vay ưu đãi áp dụng với các doanh nghiệp là 5%/năm, thời hạn cho vay tối đa là 1 năm với hạn mức cho vay lên tới 5 tỉ đồng/lượt.

Các doanh nghiệp vay vốn ưu đãi phải đảm bảo các điều kiện về hồ sơ theo đúng danh mục quy định; không có nợ thuế, nợ xấu ngân hàng tại thời điểm vay vốn. Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về sản xuất, kinh doanh trong năm gần nhất nhưng có phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả, có uy tín trong thực hiện nghĩa vụ thuế vẫn được xem xét cho vay.

Theo TheBank.vn

Đánh giá bài viết
Doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi lãi suất chỉ 5%/năm
5 (100%) 1 vote

Gửi yêu cầu tư vấn