VIB cho vay ưu đãi với lãi suất 9,99% trong năm đầu tiên

VIB cho vay ưu đãi với lãi suất 9,99% trong năm đầu tiên

VIB cho vay ưu đãi với lãi suất 9,99% trong năm đầu tiên

VIB cho vay ưu đãi với lãi suất 9,99% trong năm đầu tiên

Để bạn có thể yên tâm hơn về nguồn vốn vào dịp cuối năm, VIB triển khai chương trình cho vay ưu đãi với lãi suất hấp dẫn. VIB cam kết duy trì lãi suất cạnh tranh cho khách hàng và niêm yết công khai tại tất cả các chi nhánh và website của VIB.

Giá trị khoản vay

Lãi suất ưu đãi trong 12 tháng đầu của khoản vay

Từ 1 tỷ đồng trở lên

9.99%

Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ

10.99%

Dưới 500 triệu đồng

11.49%

Chương trình vay ưu đãi diễn ra từ ngày 28/10- 31/12/2013 hoặc cho đến khi giải ngân hết hạn mức 3000 tỷ đồng của gói ưu đãi.

Khách hàng có thể vay trong thời gian từ 02 năm đến 20 năm. VIB cho phép khách hàng vay ưu đãi dùng để có nhu cầu vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhỏ, khách hàng cá nhân vay để mua nhà, xây dựng, sửa chữa nhà, vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo và cá nhân vay mua ô tô

Theo laisuatnganhang.vn

Đánh giá bài viết
VIB cho vay ưu đãi với lãi suất 9,99% trong năm đầu tiên
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn