vay-tieu-dung-tin-chap

Vay Tiêu dùng tín chấp ngân hàng Standard Chartered có những loại phí gì?

Vay Tiêu dùng tín chấp ngân hàng Standard Chartered có những loại phí gì?

vay-tieu-dung-tin-chap

Khoản vay tiêu dùng tín chấp của ngân hàng Standard Chartered có những khoản phí như sau:

  • Phí thanh toán sớm: 4% trên tổng dư nợ còn lại trong năm đầu tiên sau khi vay. 2% trên tổng dư nợ còn lại trong năm thứ hai sau khi vay. 1% trên tổng dư nợ còn lại trong năm thứ ba trở đi sau khi vay.
  • Phí trả chậm: 150.000VND / lần trả chậm
  • Lãi trả chậm: 150% lãi áp dụng cho khoản vay
  • Phí phạt không thực hiện đúng chương trình đã đăng ký: 175,000 VND / tháng
  • Xác nhận số dư nợ: 187,000 VND / mỗi lần xác nhận

Theo Laisuatnganhang.vn

Đánh giá bài viết
Vay Tiêu dùng tín chấp ngân hàng Standard Chartered có những loại phí gì?
5 (100%) 1 vote

Gửi yêu cầu tư vấn