vay-tieu-dung-ngan-hang-navibank

Vay tiêu dùng ngân hàng Navibank có những lợi ích gì?

Vay tiêu dùng ngân hàng Navibank có những lợi ích gì?

Đăng ký vay tín chấp với lãi suất hấp dẫn

vay-tieu-dung-ngan-hang-navibank

Tiện ích của vay tín dụng ngân hàng Nam Việt:

  • Cho phép khách hàng rút vượt số tiền hiện có trong tài khoản lương nhằm giải quyết nhanh chóng các nhu cầu tài chính đột xuất;
  • Thủ tục đơn giản, xử lý hồ sơ nhanh chóng;
  • Miễn phí đăng ký sử dụng dịch vụ eBanking.
  • Hạn mức thấu chi:
    • Đối với cá nhân hiện đang giữ chức vụ nhân viên/chuyên viên: Tối đa 03 tháng lương thực lĩnh nhưng không quá 10 triệu đồng.
    • Đối với cá nhân hiện đang giữ chức vụ từ phó trưởng phòng trở lên: Tối đa 05 tháng lương thực lĩnh nhưng không quá 25 triệu đồng.
  • Thời hạn cấp hạn mức Tối đa 12 tháng nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Hợp đồng dịch vụ chi hộ lương qua thẻ Navicard Debit đã ký với Navibank.

Theo Laisuatnganhang.vn

Đánh giá bài viết
Vay tiêu dùng ngân hàng Navibank có những lợi ích gì?
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn