Vay tiêu dùng ngân hàng Navibank cần những điều kiện gì?

Vay tiêu dùng ngân hàng Navibank cần những điều kiện gì?

Đăng ký vay tín chấp với lãi suất hấp dẫn

vay-tieu-dung-navibank

Đối tượng được vay tiêu dùng tín chấp ngân hàng Navibank bao gồm:

Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài hiện là cán bộ nhân viên (CNNV) đang công tác tại các doanh nghiệp (bao gồm: Doanh nghiệp có vốn góp nhà nước từ 50% trở lên; Công ty cổ phần có vốn điều lệ thực góp từ 05 tỷ Đồng trở lên và số lao động bình quân có ký hợp đồng lao động trên 30 người; Các Đơn vị hành chính sự nghiệp bao gồm Cơ quan nhà nước, các Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo) có ký hợp đồng trả lương qua tài khoản thẻ Navicard Debit tại Navibank.

Lãi suất và Phí: Theo quy định của Navibank tại thời điểm vay.

Theo Laisuatnganhang.vn

Đánh giá bài viết
Vay tiêu dùng ngân hàng Navibank cần những điều kiện gì?
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn