Tiện ích vay tín chấp tiêu dùng ABBank

Tiện ích sản phẩm vay tín chấp tiêu dùng ABBank

  • Giúp khách hàng có ngay nguồn tài chính cho các mục đích tiêu dùng.
  • Không cần tài sản thế chấp.

Đặc tính vay tín chấp tiêu dùng ABBank

  • Loại tiền vay: VND
  • Thời gian vay: Tối đa 36 tháng
  • Mức cho vay: Tối đa 200 triệu đồng
  • Phương thức trả nợ
    • Trả lãi: hàng tháng
    • Trả nợ gốc: hàng tháng

 

Đánh giá bài viết
Tiện ích vay tín chấp tiêu dùng ABBank
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn