Ngân hàng SeABank tăng vốn điều lệ lên 5.465 tỷ đồng

Ngân hàng SeABank được tăng vốn điều lệ lên 5.465 tỷ đồng

Đăng ký vay tín chấp với lãi suất hấp dẫn

seabank-tang-von-dieu-le

Thống đốc NHNN đã chấp thuận việc NHTMCP Đông Nam Á (SeABank) tăng vốn điều lệ từ 5.334.656.000.000 đồng lên 5.465.825.890.000 đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông SeABank thông qua tại Nghị quyết số 04 ngày 26/4/2013.
NHNN yêu cầu HĐQT SeABank thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, Chủ tịch HĐQT SeABank phải có văn bản báo cáo Thống đốc NHNN về kết quả thực hiện việc tăng vốn điều lệ và đề nghị sửa đổi Giấy phép theo mức vốn điều lệ mới (qua NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội).

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông SeABank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Theo Laisuatnganhang.vn

Đánh giá bài viết
Ngân hàng SeABank tăng vốn điều lệ lên 5.465 tỷ đồng
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn