Ngân hàng nhà nước được tăng thêm quyền và nhiệm vụ

Ngân hàng nhà nước được tăng thêm quyền và nhiệm vụ

Đăng ký vay tín chấp với lãi suất hấp dẫn

tang-quyen-va-nhiem-vu-cho-ngan-hang-nha-nuoc

Nghị định số 156/2013 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước được Chính phủ ban hành ngày 11/11. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước được xác định là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; thực hiện chức năng của Ngân hàng Trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

 

Với nghị định này, lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước được trao quyền của một Ngân hàng Trung ương, hoạt động độc lập và tự chủ, theo các chuẩn mức quốc tế, với nhiệm vụ quan trọng nhất là ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm cho các tổ chức tín dụng hoạt động lành mạnh trong khuôn khổ luật pháp.

Theo Laisuatnganhang.vn

Đánh giá bài viết
Ngân hàng nhà nước được tăng thêm quyền và nhiệm vụ
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn