Lợi ích sản phẩm thấu chi tín chấp BIDV

Sản phẩm Thấu chi tín chấp BIDV

lợi ích của sản phẩm thấu chi tín chấp bidv
Là hình thức BIDV cho khách hàng được chi số tiền vượt quá số tiền có trên tài khoản tiền gửi thanh toán của mình mở tại BIDV.

Lợi ích thấu chi tín chấp BIDV dành cho khách hàng:

– Thủ tục đơn giản, thời gian phê duyệt nhanh chóng.
– Lãi suất hợp lý và phí cấp hạn mức thấp;
– Không cần tài sản thế chấp;
– Rút tiền mặt hoặc chuyển khoản tại tất cả các quầy giao dịch, các máy ATM/POS (24/7) của BIDV và của các ngân hàng khác tham gia hệ thống Banknet, Smartlink, VNBC;

dang-ky-tu-van

– Hạn mức thấu chi: bằng 5 tháng thu nhập bình quân của khách hàng, tối đa lên đến 100 triệu;
– Thời hạn hạn mức: tối đa 12 tháng đối với khách hàng được cấp hạn mức lần đầu; tối đa 36 tháng đối với khách hàng có đủ điều kiện được Ngân hàng gia hạn
– Phương thức trả nợ: Nợ gốc được tự động trả ngay sau khi tài khoản tiền gửi của khách hàng phát sinh giao dịch ghi có; nợ lãi được trả một lần vào ngày cuối mỗi tháng.

Đánh giá bài viết
Lợi ích sản phẩm thấu chi tín chấp BIDV
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn