Kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm của ngân hàng khởi sắc???

Về môi trường kinh doanh 6 tháng cuối năm cũng như so sánh cả năm 2013 với năm 2012, có trên một nửa số các TCTD cho rằng, môi trường kinh doanh bên ngoài sẽ thuận lợi hơn.

kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm của ngân hàng có khởi sắc

Theo kết quả điều tra về triển vọng kinh doanh của các tổ chức tín dụng do Vụ Dự báo Thống kê tiền tệ (NHNN) thực hiện hồi tháng 6,  có tới 63,3% TCTD đánh giá triển vọng kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2013 sẽ diễn biến thuận lợi hơn 6 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, dự báo về lợi nhuận cả năm thì có đến 71,4% TCTD cho rằng mức tăng lợi nhuận cả năm 2013 chỉ dưới 10%.Hơn 1/3 số TCTD cho rằng môi trường kinh doanh nội tại bao gồm: năng lực tài chính, nguồn nhân lực… trong 6 tháng đầu năm 2013 thuận lợi hơn so với nửa cuối năm 2012; 57,7% TCTD đánh giá không thay đổi và chỉ có 3,9% TCTD nhận định tiêu cực.

Đối với môi trường kinh doanh bên ngoài (điều kiện phát triển kinh tế, chính sách tín dụng, lãi suất, tỷ giá của NHNN và các quy định khác của nhà nước và pháp luật…), có 32,9% TCTD đánh giá môi trường kinh doanh bên ngoài đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của họ. Có 50,6% cho là không thay đổi so với nửa cuối năm 2012; chỉ có 16,5% TCTD đánh giá là thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, nhận định về môi trường kinh doanh 6 tháng tới, cũng như so sánh cả năm 2013 với năm 2012, có trên 50% TCTD cho rằng, môi trường kinh doanh bên ngoài sẽ thuận lợi hơn.

Đánh giá bài viết
Kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm của ngân hàng khởi sắc???
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn