hỏi đáp vay vốn ngân hàng ANZ

Hỏi đáp vay vốn ngắn hạn ngân hàng ANZ?

Hỏi đáp vay vốn ngắn hạn ngân hàng ANZ?

hỏi đáp vay vốn ngân hàng ANZ

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có phải trả phí để khoản vay được phê duyệt không?

Trả lời: Hiện tại ngân hàng không áp dụng phí duyệt khoản vay.

Hỏi: Tôi có thể gia hạn khoản vay không?

Trả lời: Quý khách có thể gia hạn cho khoản vay gốc (tất cả lãi đáo hạn phải được trả trước khi khoản vay gốc được gia hạn)3.

Hỏi: Có mức phí nào để gia hạn cho khoản vay không?

Trả lời: Có. Mức phí áp dụng để gia hạn cho khoản vay là 500,000 VND.

* Ngân hàng có quyền thay đổi phí và các đặc tính sản phẩm.

Ghi Chú:

1 Không vượt quá ngày đáo hạn của khoản đảm bảo bằng tiền gửi có kỳ hạn hoặc tài khoản đầu tư cấu trúc.

2 Tương đương tiền VND theo tỉ giá giao ngay tại thời điểm vay.

3 Điều khoản và điều kiện áp dụng.

Đánh giá bài viết
Hỏi đáp vay vốn ngắn hạn ngân hàng ANZ?
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn