hạn mức và thời hạn vay tín chấp Sacombank

Hạn mức và thời hạn vay tín chấp Sacombank

Đặc tính vay tín chấp Sacombank: hạn mức vay tín chấp, Thời hạn vay tín chấp, điều kiện hợp đồng bảo hiểm

hạn mức và thời hạn vay tín chấp Sacombank

Vay tín chấp Sacombank với mức vay 80 triệu đồng đối với CBNV, 100 triệu đồng đối với Trưởng/Phó đơn vị
Trường hợp đặc biệt mức vay lên đến 200 triệu đồng
Thời gian vay tối đa 48 tháng
Có hợp đồng liên kết giữa đơn vị và Sacombank
Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm (thương tật, tử vong) thì toàn bộ dư nợ khoản vay của Khách hàng tại Sacombank do Công ty bảo hiểm chi trả thay (*)
(*) Theo nguyên tắc điều khoản tham gia bảo hiểm đã được ký kết giữa Sacombank và Đối tác bảo hiểm.

Đánh giá bài viết
Hạn mức và thời hạn vay tín chấp Sacombank
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn