Bất ngờ cổ đông sở hữu ngân hàng VIB

Bất ngờ cổ đông lớn sở hữu Ngân hàng VIB

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) vừa công bố báo cáo tình hình quản trị ngân hàng 6 tháng đầu năm.

Bất ngờ cổ đông sở hữu ngân hàng VIB

Theo đó, cổ đông tổ chức lớn nhất của nhà băng này là Commonwealth Bank of Australia với tỷ lệ nắm giữ 20% cổ phần. Một cổ đông lớn khác là công ty Nettra với tỷ lệ 14,99%.

Cổ đông cá nhân lớn nhất của ngân hàng hiện là gia đình ông Đặng Khắc Vỹ, thành viên Hội đồng quản trị.

Theo đó, cá nhân ông Vỹ có hơn 39 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 9,18%. Vợ ông Vỹ là bà Trần Thị Thảo Hiền sở hữu 39,9 triệu cổ phần, tỷ lệ 9,38%. Tổng cộng vợ chồng ông Vỹ đang nắm 18,56% vốn điều lệ của VIB.

Ngoài ra, ông Vỹ còn là thành viên HĐQT của công ty Nettra, nơi đang nắm giữ gần 15% vốn của VIB.

Cổ đông cá nhân lớn thứ hai của VIB là ông Đỗ Xuân Hoàng, thành viên HĐQT, với 25,5 triệu cổ phần, giữ tỷ lệ 6%.

VIB là ngân hàng đầu tiên công khai sở hữu cổ phần của cổ đông cá nhân trên 5% cho đến thời điểm hiện tại.

 

Đánh giá bài viết
Bất ngờ cổ đông lớn sở hữu Ngân hàng VIB
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn