bạn có thể vay bao nhiêu tiền khi vay mua nha tại aNZ

Bạn có thể vay với số tiền bao nhiêu khi vay mua nhà tại ANZ?

Bạn có thể vay với số tiền bao nhiêu khi vay mua nhà tại ANZ?

bạn có thể vay bao nhiêu tiền khi vay mua nha tại aNZ

Trả lời: Số tiền Quý khách được vay tùy thuộc vào thu nhập, các nghĩa vụ tài chính hiện có, tiền tiết kiệm và lịch sử tín dụng của Quý khách. Số tiền vay được cao nhất lên đến 70% giá trị bất động sản thế chấp.

Ghi chú: Tùy thuộc vào tài sản thế chấp.

 

Đánh giá bài viết
Bạn có thể vay với số tiền bao nhiêu khi vay mua nhà tại ANZ?
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn