Việt Á Bank tuyển dụng nhân viên quy trình thẻ

VietA Bank tuyển dụng nhân viên quy trình thẻ

VIETABANK TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QUY TRÌNH THẺ – QTT

Việt Á Bank tuyển dụng nhân viên quy trình thẻ

1.Soạn thảo quy chế, quy trình, chính sách về các sản phẩm dịch vụ thẻ :

Soạn thảo mô tả sản phẩm mới, mẫu mã thiết kế cho sản phẩm thẻ các loại, đăng ký Ngân hàng Nhà nước và tổ chức thẻ quốc tế
Soạn thảo quy chế, quy trình nghiệp vụ, chính sách, quy định, biểu mẫu liên quan.v.v. phục vụ cho hoạt động thẻ của VAB.
Phối hợp với phòng Marketing và phòng Phát triển Sản Phẩm Hội sở soạn thảo các chương trình khuyến mãi, ưu đãi cho khách hàng.
Xây dựng chính sách, thể lệ, quy định, quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu liên quan đến từng sản phẩm dịch vụ thẻ (hoặc từng gói sản phẩm dịch vụ thẻ) của VAB.
Đề xuất chính sách phát triển các loại thẻ nội địa và quốc tế của VAB.
Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị VAB tiếp nhận phản ánh, ý kiến để đề xuất thay đổi, sửa chữa quy chế, quy trình nghiệp vụ thẻ.
Lập kế hoạch đầu tư trang thiết bị cho TTThẻ về cơ sở hạ tầng và kỹ thuật khi có yêu cầu.
2. Quản lý rủi ro thẻ :

Xây dựng các loại hạn mức liên quan đến thẻ (hạn mức rút tiền mặt, hạn mức thanh toán, hạn mức thấu chi thẻ, hạn mức tín dụng áp dụng cho thẻ tín dụng nội địa và quốc tế …)
Nghiên cứu và lấy ý kiến, đề xuất về quản lý rủi ro từ các phòng ban Hội sở và ĐVKD để soạn thảo chính sách quản lý rủi ro đối với các loại thẻ do TT Thẻ phát hành hoặc làm đại lý thanh toán.
Quản lý rủi ro về các nghiệp vụ liên quan đến thẻ nội địa, thẻ quốc tế . Phối hợp với các bộ phận có liên quan tại TT Thẻ: đề xuất các giải pháp kiểm soát rủi ro phát sinh từ hoạt động phát hành thẻ, rủi ro trong quá trình vận hành (rủi ro tác nghiệp, rủi ro phần mềm công nghệ thẻ, rủi ro con người….) của từng loại thẻ.
Theo dõi nhắc nợ thẻ tín dụng cho các ĐVKD biết để xúc tiến thu hồi.
Cập nhật danh sách thẻ đen và ĐVCNT đen
Quản lý rủ ro hoạt động thẻ, theo dõi giao dịch thẻ quốc tế.
Nhắc nhở chủ thẻ rút ATM thường xuyên với số tiền lớn hết hạn mức sử dụng.
Kiểm soát việc thực hiện quy chế quy trình nghiệp vụ thẻ. Báo cáo và cảnh báo rủi ro nghiệp vụ thẻ.
Thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin và đánh giá rủi ro có thể xảy ra đối với hoạt động thẻ.
Theo dõi màn hình giao dịch thẻ, đưa ra cảnh báo rủi ro, thực hiện báo cáo rủi ro cho nội bộ VAB , Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Ngân hàng.
3. Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc TTThẻ, Trưởng phòng Nghiệp vụ thẻ

Đánh giá bài viết
VietA Bank tuyển dụng nhân viên quy trình thẻ
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn