VietA Bank tuyển dụng giám đốc khách hàng cá nhân

VietA Bank tuyển dụng Giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân

VIETA BANK TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN – BM

VietA Bank tuyển dụng giám đốc khách hàng cá nhân

PHẠM VI: TOÀN QUỐC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh tại đơn vị, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh số (huy động, tín dụng, thẻ), kế hoạch lợi nhuận của toàn Trung tâm

Trực tiếp phát triển khách hàng, chăm sóc khách hàng cá nhân tại Trung tâm

Nghiên cứu, đề xuất, áp dụng các biện pháp tăng cường chất lượng dịch vụ tại Trung tâm;

Quản lý công tác chất lượng dịch vụ Trung tâm.

Quản lý Chỉ tiêu của Phòng và CBNV.

YÊU CẦU

Tốt nhiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng – Quản trị kinh doanh…

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, quan hệ khách hàng

Vi tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng.

Ngoại ngữ: Tối thiểu bằng B, giao tiếp bằng tiếng Anh.

Hiểu biết các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động ngân hàng, đặc biệt là các quy chế, quy định của VAB.

Am hiểu các sản phầm, dịch vụ của VAB, đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân.

Có kỹ năng tốt về: Giao tiếp, thuyết trình, lập kế hoạch, quản lý mục tiêu.

Có kỹ năng về quản lý, tổ chức thực hiện công việc.

Đánh giá bài viết
VietA Bank tuyển dụng Giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn