Ngân hàng Việt Á tuyển dụng nhân viên sản xuất thẻ

VietABank tuyển dụng nhân viên sản xuất thẻ

VIETABANK TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SẢN XUÂT THẺ – SXT

Ngân hàng Việt Á tuyển dụng nhân viên sản xuất thẻ

1.Phát hành thẻ :

Hỗ trợ đơn vị xử lý sự cố về nghiệp vụ thẻ đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhanh chóng cho ĐVKD trên toàn hệ thống
Tiếp nhận, tổng hợp yêu cầu phát hành thẻ trên toàn hệ thống VAB.
Nhập thông tin phát hành thẻ đối với các sản phẩm thẻ chỉ có thể thực hiện được thao tác tại TTThẻ và chưa được ủy quyền cho ĐVKD.
Thực hiện dập thẻ, in thẻ nội địa và thẻ quốc tế các loại.
Theo dõi chi tiết thẻphát hành theo hạng, loại, ĐVKD và chi tiết Pin mailer đã sử dụng theo serie
Lập danh sách thẻ đã phát hành hàng ngày.
Quản lý thẻ, PIN mailer đã được nhận từ các cá nhân, đơn vị có liên quan.
Lập báo cáo phát hành thẻ, sử dụng PIN mailer.
Hạch toán các bút toán nghiệp vụ thẻ có liên quan.
Lưu trữ hồ sơ phát hành thẻ theo đúng quy định.
Báo cáo thống kê về nghiệp vụ thẻ cho nội bộ VAB và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội Thẻ.
Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ nghiệp vụ phát hành thẻ cho ĐVKD.
Hướng dẫn nghiệp vụ thẻ cho ĐVKD hàng ngày qua điện thoại.
Hỗ trợ ĐVKD xử lý sự cố nghiệp vụ phát hành thẻ.
Lập các báo cáo phát hành thẻ nội địa và quốc tế.
2. Công tác nghiệp vụ khác và hành chánh – nhân sự TTThẻ

Đề nghị thanh toán các khoản phí hoạt động thẻ.
Liên hệ các ngân hàng liên minh để thực hiện các thủ thục nhận lại thẻ do VAB phát hành bị ATM của ngân hàng khác thu giữ và trả thẻ đến ĐVKD hoặc chủ thẻ.
Giải đáp thắc mắc chủ thẻ và tiếp nhận các yêu cầu trợ giúp từ chủ thẻ qua đường dây nóng 08.39144565.
Phụ trách tổng đài điện thoại, công tác văn thư lưu trữ (hợp đồng, văn bản giao dịch, thông báo, chỉ thị…), cấp phát văn phòng phẩm, phân phối công văn đến và đi, quản lý các chi phí hành chánh của TTThẻ.
Quản lý xuất nhập thẻ trắng, PIN mailer, máy POS, quản lý máy POS tại ĐVCNT.
Khởi tạo thẻ, in thẻ. Hỗ trợ sự cố phát sinh tại ATM và máy POS
Thực hiện các đề xuất thanh toán cho TTThẻ.
Theo dõi, nhắc nhở ký kết các hợp đồng bảo hành, bảo trì máy dập thẻ, máy ATM.v.v.
Chấm công nhân sự TTThẻ, sự tuân thủ quy định về đồng phục, giờ giấc làm việc, chế độ nghỉ phép.v.v. để báo cáo chi tiết cho Ban Giám đốc TTThẻ.
Quản lý kho thiết bị thanh toán thẻ (POS) tránh mất mát, thất lạc. Quản lý phôi thẻ trắng, PIN mailer tránh thất lạc, mất. Lập các sổ kho, báo cáo quản lý xuất nhập tồn POS, thẻ trắng, PIN mailer.
Quản lý các loại vật tư, vật liệu khác phục vụ cho hoạt động thẻ như nhật ký ATM, giấy in biên lai ATM, biểu mẫu phát hành thẻ, hóa đơn giao dịch thẻ tại POS, tờ rơi các loại.v.v. Hàng năm, lập kế hoạch căn cứ trên kế hoạch của ĐVKD, đề xuất mua dự trữ để phục vụ cho hoạt động thẻ thông suốt.
Giao nhận thẻ/PIN với các ĐVKD, P.CNTT, đối tác và chủ thẻ khi được phân công cụ thể.
Giao nhận hồ sơ phát hành thẻ, giấy tờ các loại giữa TTThẻ với các phòng ban, đơn vị VAB và đối tác.
3. Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc TTThẻ, Trưởng phòng Nghiệp vụ thẻ

Đánh giá bài viết
VietABank tuyển dụng nhân viên sản xuất thẻ
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn