Phân biệt lãi tiền gửi và gửi tiết kiệm | Page 57

Tác giả: Admin

Phân biệt lãi tiền gửi và gửi tiết kiệm

Tiền gửi là gì? Tiền gửi là tất cả các loại tiền của tổ chức, cá nhân gửi tại ngân hàng nhận tiền gửi (không phân biệt mục đích, kỳ hạn, đối tượng). Có thể phân loại tiền gửi theo nhiều yếu tố khác nhau như: Theo mục đích: Tiền gử...

Gửi tiết kiệm bằng vàng ở đâu?

Nhu cầu tiết kiệm của người dân vô cùng lớn, không chỉ tiết kiệm tiền mặt mà nhu cầu tiết kiệm bằng vàng rất phổ biến ở các gia đình. Vậy có thể gửi tiết kiệm bằng vàng ở đâu? Có gửi ngân hàng được không? Gửi tiết kiệm bằng vàng ở...

Có nên gửi tiết kiệm tích lũy?

Gửi tiết kiệm tích lũy là gì? Hình thức gửi tiết kiệm này khác với gửi tiết kiệm truyền thống ra sao? Có nên gửi tiết kiệm tích lũy không? Giới thiệu về hình thức gửi tiết kiệm tích lũy Đây là một hình thức gửi tiết kiệm tích lũy ...

phn-bit-li-tin-gi-v-gi-tit-kim
X