Theo Fitch thì VAMC không hiệu quả?

Fitch tin rằng, các ngân hàng Việt Nam sẽ còn đối mặt với những rủi ro về vốn sau khi chuyển nợ xấu cho VAMC.

Theo Fitch thì VAMC không hiệu quả

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch cho rằng, sự ra đời của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) sẽ khó có thể giải quyết triệt để vấn đề nợ xấu hiện nay của hệ thống ngân hàng nếu không có những cải thiện đáng kể về cơ chế.

Fitch tin rằng, các ngân hàng Việt Nam sẽ còn đối mặt với những rủi ro về vốn sau khi chuyển nợ xấu cho VAMC. Bởi lẽ, trái phiếu đặc biệt để đổi lấy nợ xấu sẽ phải trích lập dự phòng 20% mỗi năm, điều này có nghĩa là nợ xấu của các ngân hàng không thực sự được xử lý dứt điểm mà chỉ là cho các ngân hàng có thêm thời gian để giải quyết.

Việc các ngân hàng không nhận được nguồn vốn mới sẽ giúp nợ công không tăng lên, tuy nhiên vẫn có thể phát sinh những hệ quả nếu như việc giải quyết nợ không thành công hoặc chậm trễ.

Một giải pháp khác có thể thay thế cho VAMC, theo Fitch, là NHNN có thể tái cấp vốn cho các ngân hàng, nhưng việc này sẽ tốn chi phí hơn. Fitch tin tưởng, con số nợ xấu thực tế của hệ thống cao hơn gấp 3, thậm chí 4 lần so với báo cáo của các ngân hàng và cũng không trùng khớp với con số mà NHNN công bố. Tại thời điểm cuối tháng 9/2012, NHNN từng đưa ra tỷ lệ nợ xấu ở mức 8,8% trên tổng dư nợ, trong khi cùng lúc, các ngân hàng báo cáo con số chỉ là 4,9%.

Fitch nhận định những số liệu về nợ xấu khác nhau là do phương thức tính toán khác nhau và những chuẩn áp dụng cũng khác nhau. Giả sử tỷ lệ nợ xấu là cao hơn công bố, chẳng hạn ở mức 15%, chi phí tái cấp vốn cho các nhà băng có thể chiếm tới 10% GDP của năm 2013 với giả định tỷ lệ cấp vốn cấp 1 là 12%

Đánh giá bài viết
Theo Fitch thì VAMC không hiệu quả?
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *