acb-tuyen-thuc-tap-sinh

ACB tuyển sinh viên thực tập năm 2014

ACB tuyển sinh viên thực tập năm 2014

acb-tuyen-thuc-tap-sinh

Đối tượng thực tập tại ngân hàng:

 • Sinh viên đại học năm cuối được đào tạo chuyên ngành về kinh tế (Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Kế toán,…) và thỏa các điều kiện sau:
 • Có điểm trung bình chung học tập tất cả các kỳ từ 8.0 trở lên

Các vị trí thực tập: Xem chi tiết tại đây

Thời gian thực tập:Theo lịch của từng trường, dự kiến trong khoảng từ tháng 01/2014 đến tháng 05/2014.

Hồ sơ thực tập gồm:

 • Mẫu Nguyện vọng thực tập tải trên website: www.acbjobs.com.vn hoặc click tại đây (Lưu ý: Sinh viên ghi rõ vị trí thực tập và khu vực ứng tuyển)
 • Thông tin sinh viên thực tập: Sinh viên nhập thông tin vào file excel theo hướng dẫn (click tại đây để lấy mẫu)
 • Bảng điểm học tập chung tất cả các kỳ
 • Giấy giới thiệu của nhà trường

Lưu ý: Hồ sơ thiếu một trong những yêu cầu trên xem như hồ sơ không hợp lệ và sẽ không được xét ở các vòng kế tiếp.

dang-ky-tu-van

Hình thức nhận hồ sơ:

 • Tại khu vực TP.HCM, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ: Nhận hồ sơ qua email: acbhr@acb.com.vn
 • Tại khu vực Miền Bắc: Nhận hồ sơ qua email: hangntt.hso@acb.com.vn
 • Tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên: Nhận hồ sơ qua email: thuyptm@acb.com.vn

Lưu ý: Sinh viên khi gửi hồ sơ thực tập qua email phải ghi rõ tiêu đề như sau:

Vị trí thực tập – Khu vực muốn thực tập – Họ tên.

Ví dụ: CSR DN – TP.HCM – Nguyen Van A

Quy trình tuyển dụng

 • Sinh viên theo dõi thông tin tuyển sinh viên thực tập tại ACB trên trang website www.acbjobs.com.vn.
 • Thời gian nhận hồ sơ thực tập: Từ ngày 01/10/2013 đến hết ngày 20/10/2013
 • Thông báo kết quả đạt vòng sơ loại hồ sơ: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ.
 • Thông báo lịch phỏng vấn sinh viên đạt vòng sơ loại hồ sơ: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày thông báo kết quả sơ loại hồ sơ
 • Thông báo kết quả đạt vòng phỏng vấn: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày phỏng vấn
 • Thông báo danh sách đơn vị bố trí sinh viên thực tập: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng kết quả phỏng vấn.

Theo Laisuatnganhang.vn

Đánh giá bài viết
ACB tuyển sinh viên thực tập năm 2014
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn