VPBank tuyển dụng quản lý cấp trung tháng 10

VPBank tuyển dụng quản lý cấp trung tháng 10

Hiện nay VPBank hoạt động khá tốt, thu hút nhiều khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Để thỏa mãn nhu cầu hơn nữa, VPBank mở chiến dịch tuyển dụng lao động giỏi, quản lý câp trung vào tháng 10/2013.

1.Vị trí Trưởng bộ phận quản lý nghiệp vụ kho quỹ (Khối vận hành)

Mã đợt tuyển: NVKQ-Tháng 10

Ngày hết hạn: 31/10/2013

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Hồ sơ bao gồm: Bản thông tin ứng viên theo mẫu của VPBank có ảnh 4×6 chụp trong 03 tháng gần đây.

Địa điểm nhận hồ sơ: Gửi file attached về địa chỉ Email: duongnt2@vpb.com.vn, Tiêu đề email (subject) ghi rõ mã vị trí dự tuyển-Họ tên. Ví dụ: NVKQ – Nguyen Van A.

VPBank tuyển dụng quản lý cấp trung tháng 10

2.Trợ lý giám đốc khối quản lý rủi ro

Mã đợt tuyển: QTRR-10

Ngày hết hạn: 15/10/2013

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Giới thiệu về đợt tuyển dụng: Tuyển dụng tháng 10/2013

Hồ sơ bao gồm: Bản thông tin ứng viên theo mẫu của VPBank có dán ảnh 4×6 chụp trong 03 tháng gần đây.

Địa điểm nhận hồ sơ:

Gửi email với file đính kèm tới địa chỉ email: phuongbm@vpb.com.vn và email: tuyendung@vpb.com.vn. Lưu ý subject ghi rõ tên ứng viên và mã vị trí dự tuyển (ví dụ: Nguyễn Văn A – KHCN).

dang-ky-tu-van

3.Nữ thư ký Giám đốc Khối Nguồn vốn và Đầu tư

Mã đợt tuyển: TK – NV&ĐT

Ngày hết hạn: 15/10/2013

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Giới thiệu về đợt tuyển dụng: Tuyển dụng tháng 09/2013

Hồ sơ bao gồm: Bản thông tin ứng viên theo mẫu của VPBank có dán ảnh 4×6 chụp trong 03 tháng gần đâ

Địa điểm nhận hồ sơ: Gửi email với file đính kèm tới địa chỉ email: anhmtv@vpb.com.vn và email: tuyendung@vpb.com.vn

4.Trợ lý Giám đốc quan hệ khách hàng (ARM)

Mã đợt tuyển: ARM

Ngày hết hạn: 15/10/2013

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Giới thiệu về đợt tuyển dụng: Tuyển dụng tháng 09/2013

Hồ sơ bao gồm: Bản thông tin ứng viên theo mẫu của VPBank có dán ảnh 4×6 chụp trong 03 tháng gần đây

Địa điểm nhận hồ sơ: Gửi email với file đính kèm tới địa chỉ email: anhmtv@vpb.com.vn và email: tuyendung@vpb.com.vn

Theo laisuatnganhang.vn

Đánh giá bài viết
VPBank tuyển dụng quản lý cấp trung tháng 10
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn