VPBank tuyển dụng cán bộ quản lý tại Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng

VPBank tuyển dụng cán bộ quản lý tại Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng

VPBank tuyển dụng cán bộ quản lý tại Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng

VPBank tuyển dụng cán bộ quản lý tại Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng

Đăng ký vay tín chấp ngân hàng tại đây.

1. VPBank tuyển dụng cán bộ quản lý tại Thanh Hóa

– Mã đợt tuyển: THA TD10.2013

– Ngày hết hạn: 20/10/2013

– Giới thiệu về đợt tuyển dụng: Tuyển dụng các vị trí: Giám đốc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, giám đốc khách hàng cá nhân và giám đốc chi nhánh chuẩn (phong giao dịch) tại Thanh Hóa, tháng 10/2013

2. VPBank tuyển dụng Giám đốc phòng giao dịch tại Nghệ An

– Mã đợt tuyển: NAN TD10.2013

Ngày hết hạn: 20/10/2013

– Địa điểm làm việc: Nghệ An

– Giới thiệu về đợt tuyển dụng: Tuyển dụng các vị trí Cán bộ quản lý tại Nghệ An, tháng 10/2013.

3. VPBank tuyển dụng Giám đốc chi nhánh chuẩn (phòng giao dịch)

– Mã đợt tuyển: DNG TD10.2013

– Ngày hết hạn: 20/10/2013

– Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

– Giới thiệu về đợt tuyển dụng: Tuyển dụng các vị trí Cán bộ quản lý tại Đà Nẵng, tháng 10/2013

Hồ sơ bao gồm:

Bản thông tin ứng viên theo mẫu của VPBank có dán ảnh 4×6 chụp trong 03 tháng gần đây.

Địa điểm nhận hồ sơ:

Gửi email với file đính kèm tới địa chỉ email: diemphuong@vpb.com.vn. Lưu ý subject ghi rõ tên ứng viên và mã vị trí dự tuyển (ví dụ: Nguyễn Văn A – KHCN).

Theo laisuatnganhang.vn

Đánh giá bài viết
VPBank tuyển dụng cán bộ quản lý tại Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn