Việt Á Bank tuyển dụng Giám đốc, phó giám đốc trung tâm thẻ

Việt Á Bank tuyển dụng Giám đốc/ Phó giám đóc Trung tâm thẻ

VIETABANK TUYỂN DỤNG GIÁM ĐÔC/ PHÓ GĐ TRUNG TÂM THẺ – GĐ / PGĐ TTT

Việt Á Bank tuyển dụng Giám đốc, phó giám đốc trung tâm thẻ

1.Quản lý hoạt động nghiệp vụ thẻ:

Tổ chức, quản lý công tác theo dõi, hạch toán, đối chiếu các giao dịch phát sinh từ các hoạt động thẻ, dịch vụ NH điện tử
Rà soát, đề xuất cải tiến quy trình liên quan đến nghiệp vụ thẻ.
Quản lý việc đôn đốc, nhắc nhợ thẻ tín dụng trên toàn hệ thống.
Quản lý việc thực hiện báo cáo liên quan đến thẻ đối với cơ quan chức năng.
Tư vấn, trả lời thắc mắc về tra soát nghiệp vụ thẻ của TT KHCN trên toàn hệ thống.
Quản lý nghiệp vụ thanh toán thẻ nội địa và quốc tế.
Quản lý nghiệp vụ đại lý thanh toán thẻ với các ngân hàng khác.
Quản lý thanh toán bù trừ với các ngân hàng, TCTD và Tổ chức thẻ quốc tế có liên quan đến hoạt động thẻ.
2. Quản lý hoạt động vận hành thẻ

Xây dựng quy trình về quản lý thẻ và PIN mailer
Xây dựng, sửa đổi các quy trình nghiệp vụ thẻ Quản lý công tác phát hành thẻ và in PIN thẻ.
Quản lý theo dõi xuất nhập, tồn thẻ hàng ngày
Quản lý việc ban hành và lưu trữ chứng từ, công văn của TT Thẻ
Quản lý việc hỗ trợ nghiệp vụ thẻ cho toàn hệ thống
Quản lý rủi ro hoạt động thẻ
Quản lý công tác xử lý sự cố phát sinh trong nghiệp vụ thẻ: vận hành các hệ thống quản lý thẻ, thao tác nghiệp vụ, xử lý sự vụ hàng ngày.v.v.
Quản lý công tác hành chính, nhân sự tại TTThẻ
3. Quản lý hoạt động PTKD Thẻ

Xây dựng và định hướng kế hoạch kinh doanh thẻ toàn hệ thống
Xây dựng các quy trình bán sản phẩm thẻ VAB
Xây dựng các chiến lược quảng sản phẩm thẻ, đề xuất tổ chức các sự kiện phục vụ cho hoạt động kinh doanh thẻ và đẩy mạnh doanh số thanh toán thẻ.
Đánh giá hiệu quả các sản phẩm thẻ và đề xuất sản phẩm thẻ mới
Xây dựng hợp đồng kinh doanh phát triển ĐVCNT, ATM mẫu
Phối hợp MKT để quảng bá hình ảnh thương hiệu VAB tại địa điểm đặt máy ATM/POS
Phối hợp với CNTT và các Phòng Ban liên quan để cấp mới, sửa chữa, di dời máy ATM/POS
Quản lý việc chăm sóc POS và ĐVCNT, số lượng máy đã được lắp đặt.
Đăng ký thủ tục mở mới kênh phân phối ATM/POS với cơ quan chức năng
5. Thực hiện mục tiêu của Trung tâm và quản lý CBNV

Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV
Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong Phòng và tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của Trung tâm đào tạo và kèm cặp nhân sự theo sự phân công của lãnh đạo;
Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của đơn vị được giao quản lý.
Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan.
Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị

YÊU CẦU 

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên lĩnh vực Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương
Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực ngân hàng
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý
Kiến thức chuyên sâu về SPDV liên quan đến thẻ và các SPDV KHCN
Kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán thẻ
Kiến thức cơ bản về quy trình vận hành và kiểm soát rủi ro thẻ
Nắm vững các chính sách, quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ của VAB về Thẻ, Ngân hàng Điện tử
Nắm vững các quy định của pháp luật và các tổ chức tín dụng
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng xử lý vấn đề, thuyết trình, đàm phán, thương lượng
Kỹ năng quản lý, đào tạo

Đánh giá bài viết
Việt Á Bank tuyển dụng Giám đốc/ Phó giám đóc Trung tâm thẻ
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn