Maritimebank tuyển dụng giám đốc quản lý chất lượng dịch vụ và sản phẩm

MaritimeBank tuyển dụng vị trí Giám đốc Quản trị chất lượng dịch vụ và hiệu suất

MaritimeBank tuyển dụng vị trí Giám đốc Quản trị chất lượng dịch vụ và hiệu suất

Maritimebank tuyển dụng giám đốc quản lý chất lượng dịch vụ và sản phẩm

Vị trí:

KHỐI CÔNG NGHỆ VÀ VẬN HÀNH

Giám đốc Quản trị Chất lượng Dịch vụ và Hiệu suất

Mã: GĐQTCLDVHS-HAN

(Copy Mã này và điền vào Vị trí ứng tuyển trong Đơn ứng tuyển)

Mô tả công việc

Xây dựng và tổ chức thực hiện đo lường hệ thống chỉ tiêu Chất lượng dịch vụ đối với các mảng nghiệp vụ vận hành do Khối Vận hành cung cấp

Thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ trong các mảng tác nghiệp vận hành của Khối
Duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các Trung tâm Khách hàng trên toàn hệ thống
Tổng hợp bộ chỉ tiêu KPIs của Khối và xây dựng công cụ, đo lường định kỳ
Quản lý nhóm chức năng được phân công

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng
Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm tài chính-ngân hàng hoặc Giám sát Chất lượng dịch vụ, ít nhất 2 năm quản lý ở cấp độ tương đương
Khả năng xây dựng quy định, quy trình nghiệp vụ và giám sát việc triển khai thực hiện quy định, quy trình tại các Đơn vị
Khả năng tiếp thu và triển khai các hệ thống nghiệp vụ Ngân hàng

Đánh giá bài viết
MaritimeBank tuyển dụng vị trí Giám đốc Quản trị chất lượng dịch vụ và hiệu suất
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn