Lãi suất huy động và cho vay có thể giảm từ 3-4%

Các TCTD cho rằng lãi suất huy động và cho vay sẽ giảm trong 3-6 tháng và xu hướng giảm lãi suất cho vay sẽ mạnh hơn giảm lãi suất huy động.

Lãi suất huy động và cho vay có thể giảm từ 3-4%

Ngày 31/7, Vụ Dự báo Thống kê tiền tệ (NHNN) công bố kết quả điều tra về triển vọng kinh doanh của các tổ chức tín dụng tháng 6/2013.

Cho vay giảm nhanh hơn huy động

Với kỳ vọng lạm phát thấp, phần lớn các TCTD nhận định lãi suất cho vay ngắn hạn sẽ tiếp tục giảm trong quý III/2013, có 23% TCTD được hỏi cho rằng lãi suất bình quân năm 2013 có thể giảm 3-4% so với năm 2012.

Trước đó, trong cuộc điều tra tháng 3/2013, chỉ có 1% các TCTD kỳ vọng lãi suất giảm trên 3% so với năm 2012 và có tới 61% TCTD cho rằng lãi suất có thể giảm nhưng mức giảm không quá 2%.

Về huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đến cuối năm 2013, có 87% các TCTD kỳ vọng tăng so với cuối năm 2012, trong đó 55,1% TCTD cho rằng mức tăng có thể trên 10%.

Có 89,8% TCTD được hỏi kỳ vọng tổng dư nợ tín dụng tại thời điểm cuối năm 2013 sẽ tăng so với cuối năm 2012, trong đó dư nợ tín dụng bằng VND có thể tăng từ 10-20%; dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ được kỳ vọng tăng dưới 10%. Bên cạnh đó, cũng có 35,4% TCTD dự báo dư nợ tín dụng chung (tổng cộng cả VND và ngoại tệ) chỉ tăng từ 5% đến dưới 10% trong năm 2013.

Thận trọng về lợi nhuận

Mặc dù có tới 63,3% TCTD đánh giá triển vọng kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2013 sẽ diễn biến thuận lợi hơn 6 tháng đầu năm nhưng dự báo về lợi nhuận lại thận trọng hơn khi 71,4% TCTD cho rằng mức tăng lợi nhuận cả năm 2013 chỉ dưới 10%.

Hơn 1/3 số TCTD cho rằng môi trường kinh doanh nội tại bao gồm: năng lực tài chính, nguồn nhân lực… trong 6 tháng đầu năm 2013 thuận lợi hơn so với nửa cuối năm 2012; 57,7% TCTD đánh giá không thay đổi và chỉ có 3,9% TCTD nhận định tiêu cực.

Đối với môi trường kinh doanh bên ngoài (điều kiện phát triển kinh tế, chính sách tín dụng, lãi suất, tỷ giá của NHNN và các quy định khác của nhà nước và pháp luật…), có đến 32,9% TCTD đánh giá môi trường kinh doanh bên ngoài đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của họ.

Có 50,6% cho là không thay đổi so với nửa cuối năm 2012; chỉ có 16,5% TCTD đánh giá là thuận lợi hơn. Tuy nhiên, nhận định về môi trường kinh doanh 6 tháng tới, cũng như so sánh cả năm 2013 với năm 2012, có trên 50% TCTD cho rằng, môi trường kinh doanh bên ngoài sẽ thuận lợi hơn.

Các TCTD cho rằng điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng là nhân tố quan trọng nhất tác động đến hoạt động kinh doanh của họ, sau đó mới đến chính sách tín dụng, lãi suất và tỷ giá, cơ chế quản lý và quy định an toàn hoạt động ngân hàng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Về tỷ giá, tính chung cả năm 2013, các TCTD kỳ vọng tỷ giá bình quân liên ngân hàng chỉ tăng dưới 3%, kết quả trên tương tự như kết quả thu được từ cuộc điều tra tháng 3/2013. Điều này cho thấy những nỗ lực điều hành chính sách tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian qua đã tạo niềm tin cho hệ thống các TCTD.

Đánh giá bài viết

Lãi suất huy động và cho vay có thể giảm từ 3-4%
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *