Đừng bỏ qua nếu chưa biết cách tính lãi suất vay thế chấp ngân hàng hiện nay

Cách tính lãi suất vay thế chấp ngân hàng

Hiện nay, rất nhiều khách hàng gặp khó khăn không biết cách tính lãi suất vay thế chấp như thế nào. Dưới đây là tổng hợp 2 cách tính lãi suất vay thế chấp giúp khách hàng có thể lựa chọn cách trả nợ phù hợp nhất với điều kiện tài chính của mình.

1. Cách tính lãi suất vay thế chấp theo mức cố định ban đầu

Cách tính này nghĩa là áp một mức lãi suất cố định hàng tháng trên số dư nợ ban đầu và không thay đổi cho đến khi kết thúc hợp đồng vay vốn. Công thức tính như sau:

 • Lãi suất tháng = Lãi suất năm/12 tháng
 • Tiền lãi trả hàng tháng = Số tiền gốc * Lãi suất tháng
 • Tổng số tiền phải trả hàng tháng = Tiền gốc/thời gian vay + tiền lãi trả hàng tháng

Ví dụ: Bạn vay ngân hàng một số tiền là 10 triệu trong 1 năm với lãi suất cố định là 1,1%/tháng. Như vậy, mỗi tháng:

 • Bạn sẽ phải trả số tiền lãi là: 1,1% × 10.000.000 = 110.000 VND.

 • Tiền gốc bạn phải trả cho ngân hàng: 10.000.000 ÷ 12 = 833.000 VND.

 • Tổng tiền gốc + tiền lãi phải trả hàng tháng là: 110.000 + 833.000 = 943.000 VND.

Cách tính lãi suất vay thế chấp theo mức cố định ban đầu

Cách tính lãi suất vay thế chấp theo mức cố định ban đầu

➤ Xem thêm: Lãi suất vay thế chấp ngân hàng Agribank mới nhất hiện nay.

2. Cách tính lãi suất vay thế chấp theo dư nợ giảm dần

Theo cách tính này thì số tiền lãi phải trả hàng tháng sẽ giảm dần theo số tiền gốc giảm đi mỗi tháng. Công thức tính:

 • Tiền gốc hàng tháng = Số tiền vay/Số tháng vay
 • Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay * Lãi suất vay theo tháng
 • Tiền lãi các tháng tiếp theo = Số tiền gốc còn lại * Lãi suất vay

Ví dụ: Vẫn là khoản vay 10 triệu, lãi suất cố định hàng tháng là 1,1% trong thời hạn 12 tháng. Nhưng cách tính theo dư nợ giảm dần đó là:

– Tháng đầu tiên phải trả:

 • Tiền lãi 1,1% × 10.000.000 = 110.000 VND.

 • Tiền gốc là 10.000.000 ÷ 12 = 833.000 VND.

 • Tổng lãi + gốc = 943.000 VND.

– Tháng thứ hai phải trả:

 • Tiền lãi = (10.000.000 – 843.000) × 1,1% = 100.837 VND.

 • Tiền gốc = 10.000.000 ÷ 12 tháng = 833.000 VND.

 • Tổng lãi + gốc = 100.837 + 833.000 = 933.837 VND (giảm đi gần 10.000 so với tháng đầu tiên).

Số tiền lãi của các tháng tiếp theo sẽ tiếp tục giảm theo số tiền gốc còn lại cho đến hết kỳ hạn thanh toán.

Khách hàng có thể lựa chọn cách tính lãi suất vay thế chấp ngân hàng sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế của mình nhất. Tuy nhiên dù lựa chọn phương án tính lãi nào thì tổng giá trị khoản tiền lãi trong thời gian vay mà khách hàng phải trả hoàn toàn bằng nhau.

Đánh giá bài viết
Cách tính lãi suất vay thế chấp ngân hàng
5 (100%) 5 votes

Gửi yêu cầu tư vấn