Danh sách phỏng vấn tuyển dụng ngân hàng Sacombank khu vực Đông Nam Bộ ngày 18.9.2013

Danh sách phỏng vấn tuyển dụng ngân hàng Sacombank khu vực Đông Nam Bộ ngày 18.9.2013

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu tuyền dụng chuyên viên tư vấn, chuyên viên khách hàng, giao dịch viên ngày 18.9.2013

Danh sách phỏng vấn ngân hàng Sacobank khu vực Dong Nam Bo

Địa điểm: Sacombank CN Đồng Nai, 220 Đường 30/4, P.Thanh Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Thời gian: Ngày 18/09/2013
Lưu ý: Ứng viên vui lòng mang theo 1 bộ hồ sơ đầy đủ và đến trước 15 phút trong buổi phỏng vấn
STT Họ và Tên Ngày Sinh Chức danh ứng tuyển Nơi ứng tuyển (CN /PGD tiềm năng) Thời gian
Nam Nữ
Ngày 18/09/2013, Buổi sáng
1 Nguyễn Văn Tùng Anh  02/04/1989 Chuyên viên khách hàng Đồng Nai 08h00
2 Nguyễn Đình Bảo Hoàng  25/02/1989 Chuyên viên khách hàng Đồng Nai 08h10
3 Trần Hữu Phúc  15/02/1990 Chuyên viên khách hàng Đồng Nai 08h20
4 Phạm Tấn Sơn  23/03/1989 Chuyên viên khách hàng Đồng Nai 08h30
5 Hồ Vũ Minh Phương 03/07/1989 Chuyên viên tư vấn Đồng Nai 08h40
6 Phạm Thị Yên 26/10/1990 Chuyên viên tư vấn Đồng Nai 08h50
7 Hà Thị Hồng Cẩm 30/10/1989 Giao dịch viên Đồng Nai 09h00
8 Đặng Thị Hưng Doanh 11/07/1989 Giao dịch viên Đồng Nai 09h10
9 Nguyễn Thị Thanh Huyền 04/12/1988 Giao dịch viên Đồng Nai 09h30
10 Nguyễn Ngọc Linh 30/07/1991 Giao dịch viên Đồng Nai 09h40
11 Đoàn Thị Phương Thảo 07/06/1992 Giao dịch viên Đồng Nai 10h00
12 Mai Thị Thuỷ Tiên 08/01/1988 Giao dịch viên Đồng Nai 10h10
13 Bùi Thị Thùy Trang 21/01/1991 Giao dịch viên Đồng Nai 10h20
14 Phạm Thụy Hoàng Yến 20/06/1991 Giao dịch viên Đồng Nai 10h30
Ngày 18/09/2013, Buổi chiều
1 Võ Minh Chiến  24/09/1991 Chuyên viên khách hàng Bà Rịa Vũng Tàu 13h30
2 Thiều Việt Hoàng  09/07/1990 Chuyên viên khách hàng Bà Rịa Vũng Tàu 13h40
3 Nguyễn Bình Minh Nhật  06/05/1989 Chuyên viên khách hàng Bà Rịa Vũng Tàu 13h50
4 Trần Huỳnh Phú  5/6/1988 Chuyên viên khách hàng Bà Rịa Vũng Tàu 14h00
5 Nguyễn Quang Duy 20/04/1990 Chuyên viên khách hàng Bà Rịa Vũng Tàu 14h10
6 Nguyễn thị Hà 03/05/1990 Chuyên viên tư vấn Bà Rịa Vũng Tàu 14h20
7 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 10/07/1991 Chuyên viên tư vấn Bà Rịa Vũng Tàu 14h30
8 Dương Võ Ngọc Tuyền 11/09/1991 Chuyên viên tư vấn Bà Rịa Vũng Tàu 14h40
9 Lê Thúy An 22/08/1991 Giao dịch viên Bà Rịa Vũng Tàu 14h50
10 Trần Thị Thúy Liễu 20/02/1991 Giao dịch viên Bà Rịa Vũng Tàu 15h10
11 Lương Thùy Linh 20/03/1991 Giao dịch viên Bà Rịa Vũng Tàu 15h20
12 Trần Thị Tâm 28/07/1990 Giao dịch viên Bà Rịa Vũng Tàu 15h30
13 Trương Thị Thanh Thảo 10/03/1991 Giao dịch viên Bà Rịa Vũng Tàu 15h40
14 Nguyễn Thị Thu Thảo 9/1/1991 Giao dịch viên Bà Rịa Vũng Tàu 15h50
15 Nguyễn Thị Hồng Vân 4/10/1988 Giao dịch viên Bà Rịa Vũng Tàu 16h00
Đánh giá bài viết
Danh sách phỏng vấn tuyển dụng ngân hàng Sacombank khu vực Đông Nam Bộ ngày 18.9.2013
5 (100%) 1 vote

Gửi yêu cầu tư vấn