Cách tính lãi suất ngân hàng nhanh – chính xác – đơn giản

Tại Việt Nam, vay ngân hàng là một trong những hình thức vay phổ biến nhất cho các doanh nghiệp và cá nhân. Bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm hiểu về cách vay ngân hàng cũng như lãi suất vay? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin đến bạn về cách tính lãi suất cho vay ngân hàng và các mức lãi suất đối với các khoản vay khác nhau.

Lãi suất vay ngân hàng là gì?

Khi bạn vay ngân hàng, số tiền vay sẽ được ngân hàng áp dụng một mức lãi suất nhất định. Đó chính là lãi suất vay ngân hàng. Từ số tiền cho vay ban đầu cộng với mức lãi suất (thường tính theo năm), ngân hàng sẽ tính được số tiền mà bạn phải trả hàng tháng.

Những yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất vay ngân hàng

Lãi suất vay ngân hàng được ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm:

  1. Thời gian vay: Thời gian vay là khoảng thời gian mà bạn sẽ trả lại số tiền vay và lãi suất cho ngân hàng. Thông thường, thời gian vay càng dài thì lãi suất càng cao, vì ngân hàng phải đền bù cho rủi ro trong thời gian dài hơn.
  2. Số tiền vay: Ngân hàng có thể áp dụng lãi suất khác nhau tùy thuộc vào số tiền vay, vì các khoản vay lớn hơn đòi hỏi ngân hàng phải đầu tư nhiều hơn vào việc giám sát và quản lý nhằm đảm bảo an toàn và lợi nhuận. Do đó, ngân hàng sẽ áp dụng lãi suất cao hơn để bù đắp cho chi phí đã bỏ ra.
  3. Khả năng trả nợ: Khả năng trả nợ của bạn là yếu tố quan trọng để ngân hàng quyết định cho vay và lãi suất áp dụng. Ngân hàng sẽ đánh giá khả năng tài chính của bạn dựa trên thu nhập, lịch sử tín dụng, số tiền tiết kiệm và các khoản nợ khác.
  4. Loại lãi suất: Có hai loại lãi suất phổ biến cho các khoản vay ngân hàng, đó là lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Lãi suất cố định được áp dụng cho toàn bộ thời gian vay, trong khi lãi suất thả nổi có thể thay đổi theo thời gian và các yếu tố khác nhau.
  5. Tình trạng kinh tế: Tình trạng kinh tế của đất nước và thế giới có thể ảnh hưởng đến lãi suất vay ngân hàng. Nếu kinh tế ổn định thì lãi suất sẽ thấp hơn và ngược lại.
  6. Công ty và ngân hàng vay: Mỗi ngân hàng và công ty tài chính sẽ có chính sách và tiêu chuẩn riêng để xác định lãi suất cho vay.

Cách Tính Lãi Suất Vay Ngân Hàng Chính Xác Nhất

Hiện nay, có 2 cách để tính lãi suất vay ngân hàng, cụ thể:

Cách tính lãi suất vay theo số dư nợ gốc

Với cách tính lãi suất vay theo số dư nợ gốc, tiền lãi của mỗi kỳ trả lãi sẽ bằng nhau trong toàn bộ quá trình vay và được tính dựa theo số tiền gốc ban đầu.

Tiền lãi hằng tháng = Dư nợ gốc x Lãi suất vay/Thời gian vay

Ví dụ, bạn vay 36 triệu đồng trong 12 tháng với mức lãi suất là 12%/năm. Số tiền gốc phải trả ngân hàng hằng tháng là: 36 triệu/12 tháng = 3 triệu đồng. Số lãi phải trả ngân hàng hằng tháng là: (36 triệu x 12%)/12 tháng = 360.000 đồng. Suy ra, số tiền phải trả hằng tháng là 3.360.000 đồng.

Cách tính lãi suất vay theo số dư nợ giảm dần

Với cách tính lãi suất vay theo số dư nợ giảm dần, dựa trên số tiền thực tế còn nợ sau khi đã trừ đi phần nợ gốc người vay đã trả trong những tháng trước đó. Số số dư nợ giảm dần thì tiền lãi mà người vay phải trả cũng sẽ giảm dần.

Tiền gốc hằng tháng = Số tiền vay/Số tháng vay

Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay x Lãi suất vay theo tháng

Tiền lãi các tháng tiếp theo = Số tiền gốc còn lại x Lãi suất vay

Ví dụ, bạn vay 72 triệu đồng trong 12 tháng với mức lãi suất 12%/năm. Số tiền gốc trả hằng tháng là: 72 triệu/12 tháng = 6 triệu đồng. Tiền lãi tháng đầu là: (72 triệu x 12%)/12 tháng = 720.000 đồng. Tiếp đó, tiền lãi tháng thứ 2 là: (72 triệu – 6 triệu) x 12%/12 tháng = 660.000 đồng. Các tháng tiếp theo tính tương tự như vậy cho đến khi trả hết nợ.

Những chia sẻ trên về cách tính lãi suất vay ngân hàng cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất vay ngân hàng sẽ phần nào giúp bạn tính được mức lãi suất vay phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của bạn. Theo dõi chúng tôi để biết thêm về lãi suất vay ngân hàng hiện nay.

Đánh giá bài viết
Cách tính lãi suất ngân hàng nhanh – chính xác – đơn giản
5 (100%) 1 vote

Gửi yêu cầu tư vấn