Kiến thức vay vốn mới nhất | Page 4

Kiến thức vay vốn

Hiểu như thế nào về kỳ tính lãi?

Khi vay vốn hay gửi tiền khách hàng thường được nghe về khái niệm kỳ tính lãi. Vậy phải hiểu kỳ tính lãi như thế nào là đúng và kỳ tính lãi có giống với thời hạn tính lãi không? Kỳ tính lãi là gì? Theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư 14/2...

kin-thc-vay-vn-mi-nht