VAMC giúp tổ chức tín dụng có nhiều thời gian xử lý nợ xấu hơn

Theo Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát (NHNN), với việc VAMC đi vào hoạt động, các TCTD sẽ có thêm thời gian để trích lập đủ dự phòng xử lý nợ xấu của mình.

Chánh thanh tra nguyễn hữu nghĩa

Đồng thời, trong thời gian tới khi hoạt động sản xuất kinh doanh và điều kiện thị trường sẽ cải thiện nhiều hơn trong một chu kỳ kinh tế mới thì tổ chức tín dụng (TCTD) sẽ có thêm cơ hội để xử lý nợ xấu.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chánh Thanh tra cơ quan Thanh tra, giám sát, hiện nay, phần lớn nợ xấu của các TCTD có tài sản bảo đảm là bất động sản, vốn đang rất khó bán, giá trị thu hồi thấp, mất nhiều thời gian khi khách hàng vay không hợp tác…

Nhưng với các cơ chế hoạt động, một số quyền hạn đặc thù, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan, Công ty Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) sẽ đẩy nhanh quá trình xử lý nợ và tài sản bảo đảm, thu hồi vốn cho các TCTD.

Bên cạnh đó,VAMC còn hỗ trợ, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, khách hàng vay vốn thông qua các biện pháp như điều chỉnh kỳ hạn trả nợ; giảm hoặc miễn toàn bộ số lãi đã quá hạn thanh toán; đầu tư, cung cấp tài chính để hỗ trợ khách hàng vay xử lý khó khăn tài chính tạm thời… Các khách hàng có nợ xấu bán cho VAMC sẽ được tiếp tục vay vốn của tổ chức tín dụng theo quy định hiện hành.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, NHNN đã chỉ đạo, triển khai các thủ tục sáp nhập, hợp nhất, mua lại một số TCTD. Cho đến nay, tất cả các phương án tái cơ cấu NHTM cổ phần yếu kém, kể cả sáp nhập hợp nhất đều được tiến hành trên nguyên tắc tự nguyện. NHNN chưa phải áp dụng biện pháp can thiệp bắt buộc đối với trường hợp nào theo quy định của pháp luật.

Đánh giá bài viết

VAMC giúp tổ chức tín dụng có nhiều thời gian xử lý nợ xấu hơn
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *