tuyển dụng bidv chi nhánh hà nội vị trí chuyên gia phát triển sản phẩm

Tuyển dụng BIDV CN Hà Nội vị trí chuyên gia – phát triển sản phẩm tháng 9-10.2013

Tuyển dụng ngân hàng BIDV CN Hà Nội vị trí Chuyên gia -Phát triển sản phẩm tháng 9-10.2013

tuyển dụng bidv chi nhánh hà nội vị trí chuyên gia phát triển sản phẩm

Mô Tả Công Việc

*/Tham mưu, tư vấn xây dựng chiến lược và KH phát triển sản phẩm

–       Tham mưu trực tiếp cho Ban lãnh đạo theo yêu cầu về chiến lược phát triển sản phẩm ngân hàng nói chung và chiến lược phát triển sản phẩm dành cho khách hàng tổ chức nói riêng của BIDV.

–       Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc Ban trong xây dựng, hoạch định, tổ chức triển khai chiến lược phát triển sản phẩm dành cho khách hàng tổ chức của BIDV trong từng thời kỳ.

–       Tham gia ý kiến đối với Kế hoạch phát triển sản phẩm hàng năm dành cho khách hàng tổ chức của BIDV: công tác lập kế hoạch, tổ chức, triển khai kế hoạch và các giải pháp, biện pháp quản lý, thực thi kế hoạch…

–       Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc Ban về yêu cầu tổng thể đối với giải pháp Công nghệ thông tin phục vụ triển khai chiến lược, kế hoạch phát triển sản phẩm dành cho khách hàng tổ chức.

–       Đánh giá và cho ý kiến độc lập về kết quả thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển sản phẩm của BIDV nói chung và chiến lược, kế hoạch phát triển sản phẩm dành cho khách hàng tổ chức nói riêng, trong đó, tập trung vào 03 nội dung: mục tiêu của chiến lược/kế hoạch, hiệu quả của sản phẩm và các điểm yếu cần khắc phục.

–       Phản biện các chính sách tác động, ảnh hưởng đến việc thực thi chiến lược, phát triển sản phẩm; phát hiện các điểm yếu trong công tác phát triển sản phẩm và đề xuất biện pháp, giải pháp xử lý trong từng thời kỳ.

*/ Tổ chức nghiên cứu thị trường chuyên sâu phục vụ phát triển sản phẩm

–       Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá môi trường kinh tế vĩ mô, môi trường kinh tế ngành, xu hướng phát triển sản phẩm – dịch vụ ngân hàng, thực tế của BIDV phục vụ xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm, tìm kiếm cơ hội phát triển sản phẩm – dịch vụ cụ thể của BIDV, đặc biệt đối với sản phẩm dành cho khách hàng tổ chức, cụ thể:

–       Trực tiếp triển khai hoặc tổ chức thực hiện nghiên cứu độc lập, chuyên sâu về thị trường phục vụ phát triển sản phẩm cụ thể, trong đó, tập trung ưu tiên phát triển các sản phẩm chiến lược, mũi nhọn của BIDV.

–       Thu thập thông tin và các kết quả nghiên cứu thị trường của các tổ chức độc lập bên ngoài làm cơ sở phân tích, cho ý kiến độc lập về tính khả thi kèm các yêu cầu phát triển sản phẩm dành cho khách hàng tổ chức trong từng thời kỳ.

–       Phân tích, đánh giá môi trường kinh tế vĩ mô, môi trường kinh tế ngành, các yếu tố rủi ro đối với BIDV ở một số ngành có tỷ trọng tài trợ lớn trong cơ cấu dư nợ hoặc các ngành được đẩy mạnh theo định hướng, chiến lược kinh doanh của BIDV, làm cơ sở tham mưu, tư vấn định hướng phát triển, hoàn thiện sản phẩm theo ngành, sản phẩm phái sinh/cơ cấu/tài trợ theo chuỗi.

–       Đánh giá độc lập về hiệu quả của các Chương trình/sản phẩm đặc thù, sản phẩm chiến lược, mũi nhọn của BIDV và đề xuất giải pháp tối ưu hóa lợi nhuận và vòng đời của sản phẩm.

–       Nghiên cứu và tham mưu phương thức quản lý, tổ chức bán hàng hiệu quả ở cấp độ toàn hàng và theo từng dòng sản phẩm.

–       Đánh giá độc lập về hiệu quả của phương thức và các kênh truyền thông sản phẩm tới doanh nghiệp, đề xuất, thâm vấn phương thức và kênh truyền thông hiệu quả.

–       Trực tiếp chỉ đạo xây dựng Bản tin/Báo cáo kinh tế ngành phục vụ khách hàng và công tác phát triển sản phẩm của BIDV.

*/Đào tạo kỹ năng, chuyển giao kinh nghiệm nghiên cứu thị trường chuyên sâu, phát triển sản phẩm

–       Đào tạo kỹ năng nghiên cứu thị trường chuyên sâu phục vụ phát triển sản phẩm, bao gồm: kỹ năng thiết kế bảng hỏi, thu thập và xử lý thông tin khảo sát, xây dựng mô hình kiểm định/xử lý thông tin, xây dựng mô hình dự báo…..

–       Chuyển giao kinh nghiệm phát triển sản phẩm, bao gồm: kiến thức thiết kế sản phẩm cao cấp/chuyên biệt, thông lệ và chuẩn mực quốc tế trong phát triển sản phẩm, thông lệ phát triển và cung ứng một số sản phẩm cao cấp (tài trợ thương mại cơ cấu, quản lý tiền tệ…).

–       Hỗ trợ đào tạo, truyền thông nội bộ về chiến lược, kế hoạch phát triển sản phẩm định kỳ.

 

 

Yêu Cầu Công việc

I. Yêu cầu về Trình độ, Kỹ năng, Kinh nghiệm 

1. Trình độ
–   Trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng. Ưu tiên có trình độ trên đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, marketing, nghiên cứu thị trường ở nước ngoài.
–   Biết ít nhất 1 trong 5 ngoại ngữ thông dụng (Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc) trình độ C hoặc tương đương trở lên.
–  Thông thạo tin học văn phòng.

2. Kiến thức và kỹ năng 

–  Am hiểu sâu về thị trường tài chính – ngân hàng Việt Nam.
– Am hiểu pháp luật Việt Nam, thông lệ quốc tế liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng và sản phẩm – dịch vụ ngân hàng
–  Có hiểu biết sâu về kinh tế lượng, thống kê, sử dụng thành thạo các công cụ bổ trợ cho hoạt động nghiên cứu thị trường như: kỹ thuật thiết kế bảng hỏi, xây dựng mô hình kinh tế lượng trong dự báo thống kê.…
– Ưu tiên có quan hệ tốt với các đơn vị nghiên cứu thị trường độc lập, uy tín hoặc ngân hàng nước ngoài có thể hỗ trợ đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm mới tại BIDV.

3. Kinh nghiệm

-Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu thị trường hoặc phát triển sản phẩm mới, trong đó tối thiểu 05 năm kinh nghiệm nghiên cứu thị trường hoặc phát triển sản phẩm mới trong lĩnh vực ngân hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng nước ngoài trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường hoặc phát triển sản phẩm mới.

4. Khác
-Trung thực, cẩn thận, khách quan, có tinh thần đoàn kết, phối hợp.
Hạn nộp hồ sơ: 09/09/2013 – 05/10/2013

Đánh giá bài viết
Tuyển dụng BIDV CN Hà Nội vị trí chuyên gia – phát triển sản phẩm tháng 9-10.2013
5 (100%) 1 vote

Gửi yêu cầu tư vấn