Tìm hiểu về phí bảo hiểm tiền gửi

Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia  bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản. Vậy phí bảo hiểm tiền gửi quy định như thế nào?

Khái niệm phí bảo hiểm tiền gửi

Trong Luật bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có nêu: Phí bảo hiểm tiền gửi là khoản tiền mà tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi để bảo hiểm cho tiền gửi của người được bảo hiểm tiền gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Hiện nay khung phí bảo hiểm tiền gửi được Thủ tướng Chính phủ quy định theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Phí bảo hiểm tiền gửi được tính và nộp định kỳ hàng quý trong năm tài chính, được hạch toán vào chi phí hoạt động của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Phí bảo hiểm tiền gửi được quy định trong Luật bảo hiểm tiền gửi

Phí bảo hiểm tiền gửi bao nhiêu?

Theo Khoản 3 Điều 20 Luật bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có nêu: “Phí bảo hiểm tiền gửi được tính trên cơ sở số dư tiền gửi bình quân của tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi”

Hiện nay Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam áp dụng mức phí bảo hiểm được quy định tại Điều 13 Thông tư 03/2006/TT-NHNN như sau: 

Hàng năm tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam một khoản phí bằng 0,15%/năm tính trên toàn bộ số dư tiền gửi bình quân của các loại tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Ai đóng phí bảo hiểm tiền gửi?

Khoản 3, Điều 12, Luật bảo hiểm tiền gửi quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia BHTG như sau: “Nộp phí bảo hiểm tiền gửi đầy đủ và đúng thời hạn”. 

Như vậy tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là đối tượng chịu trách nhiệm đóng phí bảo hiểm tiền gửi, người gửi tiền không phải nộp phí bảo hiểm tiền gửi.

Hy vọng với các thông tin trên bạn đọc hiểu được những quy định về phí bảo hiểm tiền gửi, mức phí bảo hiểm tiền gửi và đối tượng đóng phí bảo hiểm tiền gửi.

Đánh giá bài viết
Tìm hiểu về phí bảo hiểm tiền gửi
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn