Thông tin về chứng chỉ tiền gửi khả nhượng

Chứng chỉ tiền gửi khả nhượng là gì?

Chứng chỉ tiền gửi là giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành với mục đích huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân. Về bản chất chứng chỉ tiền gửi có vai trò xác nhận cho một khoản tiền gửi nhất định gửi tại tổ chức tín dụng và hưởng lãi suất được tổ chức tín dụng phát hành chứng chỉ tiền gửi trả

Chứng chỉ tiền gửi khả nhượng là một loại chứng chỉ tiền gửi có thể mua bán, thường có mệnh giá tối thiểu 100.000 USD, và thường là có giá trị từ 1 triệu USD trở lên. Tên tiếng Anh của chứng chỉ tiền gửi khả nhượng là Negotiable Certificate of Deposit – NCD

Chứng chỉ tiền gửi khả nhượng – NCD

Các đặc điểm của chứng chỉ tiền gửi khả nhượng

Chứng chỉ tiền gửi khả nhượng mang ý nghĩa như một công cụ vay nợ do các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác phát hành để xác nhận khoản tiền gửi của người gửi tiền và xác lập nghĩa vụ cần trả nợ cho người gửi tiền. Một số đặc điểm của loại chứng chỉ tiền gửi này gồm:

  • Chứng chỉ tiền gửi khả nhượng có thể chuyển nhượng (hoặc bán) cho một người khác mà không bị phạt bởi ngân hàng phát hành. Bởi tính thanh khoản cao nên nó có thể được bán lại ở thị trường thứ cấp, nhưng trước khi đến thời gian đáo hạn không được chuyển thành tiền mặt.
  • Kỳ hạn chứng chỉ tiền gửi khả nhượng thường ngắn hạn từ 3 đến 12 tháng. 
  • Áp dụng lãi suất cao hơn lãi suất của loại tiền gửi cùng kỳ hạn thông thường.
  • Chứng chỉ tiền gửi khả nhượng an toàn vì được ngân hàng phát hành bảo lãnh.
  • Chứng chỉ tiền gửi khả nhượng thường được dùng để huy động những nguồn vốn lớn với mức tối thiểu từ 100.000 USD

Với các nội dung cơ bản ở trên chắc bạn đã có thêm cho mình những thông tin hữu ích về loại chứng chỉ tiền gửi khả nhượng – NCD.

Đánh giá bài viết
Thông tin về chứng chỉ tiền gửi khả nhượng
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn