Theo NHNN “Lãi suất huy động có xu hướng giảm”

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động ngân hàng tuần từ 15 – 19/7, lãi suất huy động VND của các ngân hàng thương mại nhà nước có xu hướng giảm nhẹ khoảng 0,5-1%/năm, các khối ngân hàng khác tiếp tục xu hướng ổn định.

lãi suất huy động có xu hướng giảm

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam giảm từ 0,5-1%/năm đối với kỳ hạn 1 tháng và 12 tháng: kỳ hạn 1 tháng giảm từ 6%/năm xuống 5%/năm; kỳ hạn 12 tháng giảm từ 8%/năm xuống 7,5%/năm.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất các kỳ hạn: kỳ hạn từ 1-2 tháng giảm từ 6,5%/năm xuống 6%/năm, kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng giảm từ 7%/năm xuống 6,5%/năm, kỳ hạn 12 tháng giảm từ 7,5%/năm xuống 7%/năm.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam điều chỉnh giảm 0,5-1%/năm đối với kỳ hạn từ 1-2 tháng: Lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm từ 6%/năm xuống 5%/năm, 2 tháng là 6,5%/năm xuống 6%/năm.

Hiện nay, mặt bằng lãi suất huy động của các TCTD phổ biến: Đối với nhóm NHTM nhà nước: không kỳ hạn từ 1-1,2%/năm, kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng khoảng 5-6,5%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng khoảng 6,5-7%/năm, kỳ hạn trên 12 tháng khoảng 7,5-8%/năm. Đối với nhóm NHTM cổ phần: không kỳ hạn khoảng 1,2%/năm; kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng khoảng 6,5-7%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng khoảng 7-8%/năm, kỳ hạn trên 12 tháng khoảng 8-9%/năm.

Lãi suất huy động USD trong khi đó ổn định so với tuần trước. Hiện nay, lãi suất huy động USD phổ biến bằng mức trần do NHNN quy định là 0,25%/năm đối với tiền gửi của tổ chức và 1,25%/năm đối với tiền gửi của dân cư.

Lãi suất cho vay USD và VND cùng ổn định trong tuần trước. Các TCTD nghiêm túc thực hiện quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên theo quy định của NHNN.

Hiện nay, mặt bằng lãi suất cho vay của các TCTD phổ biến như sau: (i) Đối với nhóm NHTM Nhà nước: lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức 7-9%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác khoảng 9-10,5%/năm đối với ngắn hạn; trung và dài hạn khoảng 11,5-12,8%/năm; trong đó, một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả đã được các NHTM cho vay với mức lãi suất chỉ 6,5-7%/năm.

(ii) Đối với nhóm NHTM cổ phần: lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức 8-9%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phổ biến ở mức 9,5-11,5%/năm đối với ngắn hạn; trung và dài hạn khoảng 12-13%/năm.

Lãi suất cho vay USD phổ biến 4-7%/năm, trong đó các NHTM Nhà nước là 4- 5%/năm đối với đối với ngắn hạn, 6-7%/năm đối với trung và dài hạn; các NHTM cổ phần khoảng 5-6%/năm đối với ngắn hạn, 6,5-7%/năm đối với trung và dài hạn.

Đánh giá bài viết
Theo NHNN “Lãi suất huy động có xu hướng giảm”
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *