VPBank ưu đãi

Vay ưu đãi, lãi suất 5% ngay tại VPBank

Với thành công của chương trình “Vay ưu đãi, lãi suất 5%”,VPBank tiếp tục triển khai chương trình này trong thời gian từ 19/9 – 31/12/2014 với nhiều ưu đãi hơn cho Khách hàng. Theo đó, VPBank sẽ có các gói cho vay ưu đãi Bạch Kim,...

post_tag-901