Tra cứu lãi suất ngân hàng năm 2019 | Page 79

Lãi suất ngân hàng cập nhật mới nhất 2018

Danh mục phí vay tín chấp ANZ

Danh mục phí vay tiêu dùng (vay tín chấp) ANZ Phí xử lý giao dịch: 600.000 VNĐ (Ghi chú: miễn phí cho khách hàng AEP và khách hàng có tài khoản lương tại ANZ) Phí thanh toán trễ hạn: 2.00% trên giá trị chưa thanh toán (tối thiểu 1...

front-page