Tra cứu lãi suất ngân hàng năm 2018 | Page 72

Lãi suất ngân hàng cập nhật mới nhất 2018

VAMC chính thức hoạt động

VAMC được thành lập theo Quyết định số 1459/QĐ – NNHNN ngày 27/6 của Thống đốc NHNN Việt Nam, là công cụ đặc biệt của NHNN nhằm góp phần đẩy nhanh xử lý nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính, giảm thiểu rủi ro cho các TCTD, doanh nghiệp...

Chất lượng tín dụng mới quan trọng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang ngày càng tỏ rõ quyết tâm trong việc thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 12% cho năm 2013, khi các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến vấn đề này mỗi ngày một “nặng ký” hơn. Hồi đầu năm, con...

Lãi suất huy động nên giảm về 5%?

2013 là năm quan trọng khi kinh tế vĩ mô đã ổn định với lãi suất đã giảm mạnh và thị trường tài chính đi vào trật tự. Tuy nhiên, các thông tin và chỉ số phát triển kinh tế vẫn là nỗi lo lớn. Chính sách lãi suất hiện nay liệu có cả...

front-page