nợ xấu giảm về mức 4.46%

Nợ xấu giảm về mức 4.46%???

Theo thống kê của NHNN, tính đến cuối tháng 6/2013, tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng của hệ thống TCTD tiếp tục giảm về mức 4,46%.

nợ xấu giảm về mức 4.46%

Đây là tháng thứ 2 liên tiếp, nợ xấu giảm. Đặc biệt, tốc độ giảm nợ xấu của tháng này nhanh hơn rất nhiều so với tháng trước.

Cụ thể, nếu như nợ xấu tại thời điểm cuối tháng 4/2013 chiếm tỷ lệ 4,67% trong tổng dư nợ thì đến cuối tháng 5/2013 giảm còn 4,65% và đến cuối tháng 6 giảm nhanh về chỉ còn 4,46%.

Được biết, NHNN vừa ban hành Kế hoạch hành động để xử lý nợ xấu, trong đó giao nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện từng công việc cụ thể cho các đơn vị, Vụ, Cục, chi nhánh NHNN, các TCTD, các khách hàng vay của TCTD và quy định rõ thời gian hoàn thành công việc.

Trước đó, Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) cũng chính thức được khai trương đi vào hoạt động. NHNN cũng đã cấp vốn điều lệ 500 tỷ đồng cho VAMC.

Với quyết tâm và nỗ lực của NHNN cũng như hệ thống các TCTD, nhiều chuyên gia cho rằng, nợ xấu sẽ tiếp tục giảm nhanh trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết
Nợ xấu giảm về mức 4.46%???
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn