Hỗ trợ lãi suất vay các đồng bào dân tộc

Theo đó, các hộ đồng bào DTTS tại chỗ, gồm các dân tộc M Nông, Mạ, Ê Ðê… đang sống trên địa bàn tỉnh Đắc Nông khi vay vốn tại các ngân hàng thương mại, chính sách xã hội sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần lãi suất cho vay. Tổng số tiền vay được hỗ trợ lãi suất trong hợp đồng tín dụng tối đa là 300 triệu đồng/hộ/năm, với mức hỗ trợ là 40% số lãi suất và không quá 10 triệu đồng/hộ/năm.

Hỗ trợ một phần lãi suất cho vay vốn đồng bào các dân tộc thiểu số

Hỗ trợ một phần lãi suất cho vay vốn đồng bào các dân tộc thiểu số

Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng được ký kết và giải ngân từ ngày 1-1-2015 đến ngày 31-12-2020. Ngân sách từ tỉnh hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng chính sách.

Chính sách hỗ trợ một phần lãi suất cho vay áp dụng đối với các đối tượng vay vốn sử dụng vào các mục đích phục vụ nông nghiệp và các dịch vụ nông nghiệp nông thôn như: giống cây trồng, vật nuôi, thuốc thú y, bảo vệ thực vật, phân bón, dịch vụ nông nghiệp.

Để chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay vốn thật sự phát huy hiệu quả thì trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp, ngành cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào DTTS tại chỗ, nhất là các hộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, giúp bà con nắm bắt đầy đủ thông tin, quy định về chính sách hỗ trợ một phần lãi suất để bà con mạnh dạn vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Đánh giá bài viết
Hỗ trợ lãi suất vay các đồng bào dân tộc
4 (80%) 1 vote

Gửi yêu cầu tư vấn