Hiểu như thế nào về chứng chỉ tiền gửi?

Khái niệm về chứng chỉ tiền gửi

Chứng chỉ tiền gửi là giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành với mục đích huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân. Về bản chất chứng chỉ tiền gửi là một tờ giấy xác nhận tương tự như sổ tiết kiệm cho một khoản tiền gửi nhất định tại ngân hàng phát hành chứng chỉ tiền gửi và hưởng lãi suất được trả từ ngân hàng đó.

Theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư 34/2013/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban ban hành có giải thích như sau: “Kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu (sau đây gọi là giấy tờ có giá) là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành với người mua giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác.”

Chứng chỉ tiền gửi là giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành

Các loại chứng chỉ tiền gửi

Có thể phân loại chứng chỉ tiền gửi tùy theo hình thức hay thời hạn của chứng chỉ tiền gửi đó như sau:

Theo hình thức ghi tên:

  • Chứng chỉ tiền gửi ghi danh là chứng chỉ tiền gửi phát hành có ghi tên người sở hữu.
  • Chứng chỉ tiền gửi vô danh là chứng chỉ tiền gửi phát hành không ghi tên người sở hữu. Giấy tờ có giá vô danh thuộc quyền sở hữu của người nắm giữ giấy tờ có giá.

Theo thời hạn:

  • Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn là chứng chỉ được phát hành có thời hạn nhỏ hơn 1 năm
  • Chứng chỉ tiền gửi dài hạn là chứng chỉ được phát hành có thời hạn trên 1 năm.

Ưu điểm của chứng chỉ tiền gửi

Khách hàng sở hữu chứng chỉ tiền gửi sẽ được hưởng các lợi ích sau:

  • Sinh lợi nhuận trên số tiền gốc gửi tại ngân hàng thông qua chứng chỉ tiền gửi.
  • Có thể chuyển nhượng (mua bán, cho tặng, trao đổi hoặc thừa kế) chứng chỉ tiền gửi vì đây vốn cũng là một loại tài sản.
  • Có thể cầm số chứng chỉ tiền gửi để vay vốn tại ngân hàng phát hành chứng chỉ hoặc ngân hàng khác.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về chứng chỉ tiền gửi bạn có thể tham khảo. Nhìn chung đây là một loại giấy tờ có giá được nhiều người quan tâm và coi là một hình thức để đầu tư.

Đánh giá bài viết
Hiểu như thế nào về chứng chỉ tiền gửi?
Rate this post

Gửi yêu cầu tư vấn