Gửi tiết kiệm quá hạn có được hưởng lãi suất ban đầu?

Thế nào là gửi tiết kiệm quá hạn?

Thông thường khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng ta sẽ gửi theo các kỳ hạn cố định để được hưởng lãi suất tốt hay vì gửi không kỳ hạn. Mỗi kỳ hạn gửi tiết kiệm là một khoảng thời gian cố định. Khi hết kỳ hạn này thì có nghĩa là sổ tiết kiệm đã đến hạn tất toán.

Gửi tiết kiệm quá hạn là chỉ việc sổ tiết kiệm có kỳ hạn đã đến thời hạn tất toán nhưng chủ sổ tiết kiệm vẫn chưa đến ngân hàng để tất toán nên gọi là quá hạn.

Tất toán sổ tiết kiệm sau hạn tất toán là gửi tiết kiệm quá hạn

Gửi tiết kiệm quá hạn có bị giảm lãi suất không?

Gửi tiết kiệm quá hạn không bị giảm mức lãi suất được hưởng, số tiền gốc ban đầu khi gửi của khách hàng vẫn được hưởng theo mức lãi suất cũ đã được ký trong hợp đồng gửi tiết kiệm.

Khi quá hạn tất toán và khách hàng chưa đến tất toán sổ tiết kiệm thì ngân hàng sẽ nhập số tiền gốc cùng tiền lãi nhận được làm một rồi chuyển toàn bộ sang kỳ hạn mới bằng đúng kỳ hạn cũ. Lãi suất của kỳ hạn mới ngân hàng sẽ áp dụng mức lãi suất của kỳ hạn đó tại thời điểm chuyển sang kỳ hạn mới.

Khi gửi tiết kiệm quá hạn thường sẽ xảy ra hai trường hợp như sau:

  • Khách hàng đến tất toán sổ tiết kiệm khi kỳ hạn mới chưa kết thúc, lúc này ngân hàng sẽ thực hiện thủ tục tất toán cho khách hàng. Khách hàng sẽ nhận được toàn bộ tiền gốc và lãi của kỳ hạn đầu tiên và hưởng lãi suất không kỳ hạn cho số ngày thực gửi của kỳ hạn mới.
  • Khách hàng đến tất toán sổ tiết kiệm khi kỳ hạn mới kết thúc, lúc này khách hàng sẽ nhận được toàn bộ số tiền của kỳ hạn cũ và số tiền lãi tính theo lãi suất của kỳ hạn mới.

Gửi tiết kiệm quá hạn không bị giảm lãi suất

Bạn có thể xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn:

Ví dụ: Giả sử bạn gửi tiết kiệm tại ngân hàng 100 triệu đồng với kỳ hạn 11 tháng và lãi suất 6% vào 1/1/2020. Hạn tất toán là tháng 1/1/2021, nhưng đến ngày đó bạn không đến ngân hàng để tất toán, ngân hàng sẽ cộng số tiền gốc 100 triệu đồng và số tiền lãi 6 triệu đồng chuyển toàn bộ sang kỳ hạn mới cũng 12 tháng. Lúc này số tiền gốc của kỳ hạn mới là 106 triệu đồng và hưởng lãi suất cho kỳ hạn 12 tại thời điểm đó là 7%.

  • Nếu bạn tất toán khoản tiền 106 triệu đồng này vào đúng hạn là 1/1/2022 thì sẽ được nhận số tiền lãi theo mức lãi suất 7%.
  • Nếu bạn tất toán trước hạn ngày 1/1/2022 thì bạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn là 0,1%.

Hy vọng qua các thông tin trên bạn đọc hiểu về gửi tiết kiệm quá hạn và nắm rõ các trường hợp khi tất toán khoản tiền gửi tiết kiệm quá hạn.

Đánh giá bài viết
Gửi tiết kiệm quá hạn có được hưởng lãi suất ban đầu?
5 (100%) 1 vote

Gửi yêu cầu tư vấn